Cégkivonat fordítás

Cégkivonat, aláírásminta fordítása

Cégkivonat, aláírásminta hitelesített fordítása angol, német, román, szlovák nyelven akár aznap. Kedvező árak, rövid határidők.

Céges iratok fordítása kapcsán nagyon gyakran találkozunk a cégkivonat fordításával. Amikor egy társaságot bejegyeznek, nyilvántartásba vesznek, akkor tulajdonképpen egy anyakönyvi kivonathoz hasonló cégkivonat tanúsítja a létezését, ami közhiteles formában elérhető az interneten. Egy kicsit olyan ez, mint az anyakönyvi kivonat, amit a magánszemélyek kapnak születésükkor vagy házasságkötéskor.

A cégkivonat tartalmazza az adott társaság legfontosabb adatait, elsősorban a cég nevét, hogy hol van a székhelye, mikor hozták létre, illetve milyen társasági formában.

Magyarországon formakényszer van. Tehát a cég csak a már létező formákban jöhet létre. Ezek a társasági formák jelenleg a betéti társaság (bt.), a közkereseti társaság (kkt.), a korlátolt felelősségű táraság (kft.), vagy a részvénytársaság, amely lehet zárt végű (zrt.) vagy nyílt végű (nyrt.).

Ezeket a társaságokat jogilag a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szabályozza. Itt találjuk meg a rájuk vonatkozó legfőbb rendelkezéseket, bizonyos részletszabályokat pedig külön törvényekben vagy akár alacsonyabb szintű rendeletekben.

A cégkivonat fordítását a legtöbbször akkor kérik tőlünk, ha egy adott társaság külföldön is szeretne bankszámlát nyitni, és a pénzintézet szeretne meggyőződni arról, hogy a cég tényleg megfelelően nyilvántartásba lett véve valamelyik tagállamban. A cégkivonat a korábban felsorolt adatokon kívül természetesen tartalmazza még a tevékenységi köröket is, vagyis azt, hogy pontosan mivel foglalkozik a cég, milyen tevékenységeket jogosult végezni, illetve megtaláljuk ebben még a tulajdonosokra, a tagokra, vagy részvényesekre vonatkozó adatokat is.

A társaság vezetése is itt van feltüntetve, meghatározva, hogy ki a cég vezetője. Kft. esetében ez az ügyvezető igazgató, és a cégkivonat tartalmazza az ügyvezető igazgató adatait, lakcímét stb.

Cégkivonat fordítása bankszámla nyitáshoz

Amikor a társaság ilyen cégkivonattal szeretne bankszámlát nyitni, akkor legtöbbször kérik tőlük a bankban, hogy ne csak a cégkivonatot, de az aláírás-mintát is csatolják be a kért nyelven. Tapasztalataink szerint legtöbbször cégkivonatra és aláírás-mintára, vagy aláírási címpéldányra van szükség. Természetesen ezeket is fordítjuk.

Ritkábban, de sor kerülhet a cégalapítást megelőzően megszerkesztett társasági szerződés vagy alapító okirat, esetleg részvénytársaság esetén az alapszabály fordítására is. Az alapító okirat akkor jön létre, amikor egyetlen személy határozza el valamilyen társaság megalapítását, társasági szerződésről pedig a több tulajdonos vagy tag általi alapítás esetén beszélünk. Ők tehát arra szerződnek, hogy egy társaságot hoznak létre közösen.

A cégkivonat fordítás menete

Az úgynevezett részvénytársasági alapszabály vagy kft. esetén az alapító okirat, avagy társasági szerződés fordítása egy-két nap alatt megtörténik a legtöbb nyelvre, bár ezeket többnyire angol, szlovák, román, vagy német nyelvre kérik tőlünk. A hivatalos fordítást pecséttel és tanúsítvánnyal látjuk el, melyben igazoljuk, hogy az általunk készített fordítás mindenben megegyezik az eredeti dokumentum szövegével.

Amikor elektronikus úton érkezik a rendelés, a fordítást PDF formátumban küldjük vissza Önnek, ami úgy néz ki, hogy a tanúsítvány mögé kerül a fordítás, majd az eredeti dokumentum következik, hogy külföldön is láthassák, hogyan nézett az ki. Ugyanez lesz a sorrend az aláírásmintánál, vagy társasági szerződés esetén is.

Ezeken a céges iratokon kívül a Bilingua Fordítóiroda Szegeden természetesen bármilyen más irat fordítását is vállalja a legtöbb európai nyelvre, de akár ázsiai nyelvekre is. Gyakran látunk adóigazolásokat, NAV igazolást, esetleg illetőség igazolást, ami azt tanúsítja, hogy egy több országban tevékenykedő társaság melyik országot tekinti székhelyének.

Sokszor érkeznek különböző NAV bevallások, KATA bevallások, SZJA bevallások fordításra a hazai cégektől, de más jellegű dokumentumokat is szívesen vállalunk.
Ha hivatalos cégkivonat fordításra van szüksége, nálunk jó helyen jár.

Nagy tapasztalattal rendelkezünk ezen fordítások terén, rövid időn belül, versenyképes árakon elkészítjük ezeket.

Részletekért hívjon most: 06 30 219 9300