A fordítói szakma, mint hivatás

Vannak olyan szakemberek, például orvosok, tanárok vagy papok, akik azért választották hivatásukat, mert határozottan úgy érzik, hogy alkalmasak az adott pályára vagy foglalkozásra. Annak ellenére, hogy nincs olyan gyermek a világon, aki arra a kérdésre, hogy mi szeretne lenni, ha felnő, azt válaszolja: „fordító, mint García Yebra”, a fordítói szakmát is tekinthetjük hivatásnak.

Valamilyen érthetetlen okból kifolyólag az emberek hajlamosak csodálni azokat, akik egy olyan könyv megírására törekszenek, mint az Iliász, de nem éreznek ugyanilyen csodálatot azok iránt, akik azon dolgoznak, hogy lefordítsák azt. Úgy tűnhet számukra, hogy a fordító csupán az egyik szót cseréli fel a másikkal, tehát a feladata csak a szavak átváltoztatása, és nincs szükség saját véleményre vagy bármilyen megfontolt reflexióra, vagy talán még arra sem, hogy egy kis lelket is tegyenek bele a munkába. Ez azonban távol áll a valóságtól.

Igazi szakemberek

Gyakran bíznak fordítói munkát olyan amatőrökre, akik nem rendelkeznek speciális szakmai ismeretekkel. Ha a megbízó úgy gondolja, hogy a fordítás nem igényel sem különleges tudást, sem speciális készségeket, és elég csupán egy triviális átváltást elvégezni egyik vagy másik nyelvre, akkor nem akarja majd a hivatásos fordítókat választani, akik megszállottan foglalkoznak a két kultúra alapos megértésével, a kifejezéseken túli szemantikai megfeleltetésekkel, a diakrón fonetikával és fonológiával, az etnolingvisztikával és még sok mással.

Talán azért nem követelik meg a fordítást kérők, hogy a fordítójuk diplomás szakember legyen, mert nem is tudják, hogy amit ők hobbinak tekintenek, az igazi szakma lehet, és túlmutat egy alkalmi munkán, amit néhány nyelvtanár végez. Pedig az igazság az, hogy ha azt szeretnénk, hogy a fordításaink pontosak és megbízhatóak legyenek, akkor mindenképpen ellenőriznünk kell a felbérelni kívánt fordító szakértelmét.

A nyelvek összevisszasága

„Hát, ha hivatásos fordító vagy, akkor biztosan beszélsz négy-öt nyelvet, nem?” Ezt hiszi a nagy többség. De nem minden az, aminek látszik. Az, hogy minden fordító ennyi nyelvet beszél nem igaz. Sokkal gyakoribb, hogy egy hivatásos fordító két nyelven beszél folyékonyan és kommunikál hatékonyan. A hivatásos fordításban nem az számít, hogy hány nyelven tud egy fordító, hanem az, hogy mennyire folyékonyan beszéli az adott nyelvet.

Sok fordítást végeznek?

Természetesen! A hivatásos fordítók soha nem hagyják abba a munkát. Nézzen körül! Szereti a Trónok harca sorozatot? Olvasta A szürke ötven árnyalatát? Látta már az Élet szép című filmet? A fordítás körülöttünk van! Mindenhol ott van, és általa képesek vagyunk szélesíteni a látókörünket és bővíteni a világgal kapcsolatos tudásunkat. Keressen egy hivatásos fordítót az életébe. Nem fogja megbánni! Sokan vannak, akik nem is tudnak róla, de szükségük van egy fordítóra az életükben.

Kommunikáljon a fordítóval

A fordítást megrendelő személy mellett a fordító a legfőbb érdekelt abban, hogy a fordítás sikeres legyen. Ezért nagyon hasznos, ha felteszi neki a szöveggel kapcsolatos kérdéseit vagy felveti aggályait. Hasonlóképpen, azt is megkérdezheti tőlük, hogy szerintük szükséges-e az egész tartalmat lefordítani, vagy csak egy részét; így pedig akár még abban is segíthetnek, hogy pénzt spóroljon!

Bármilyen információ, amit átad hasznos, mivel a fordítók szeretik ismerni a kontextust. Ha a fordító tudja, hogy miért szeretné lefordíttatni a szöveget, az általa készített fordítás biztosan sokkal hatékonyabb lesz, és sokkal jobban megfelel a kitűzött célnak. Ha a fordítója ismeri a fordítás címzettjét, ha tudja, hogy milyen területen fogják felhasználni, vagy hogy publikálni fogják-e, akkor biztos lehet benne, hogy a lefordított szöveg a várt hatást fogja elérni, és olyan lesz, mint amilyennek Ön szeretné.

Ne hagyja, hogy a fordító vakon bolyongjon és találgatnia kelljen a megbízó céljairól. Legyen őszinte, nagylelkű, és bízzon a fordító munkájának bizalmas jellegében, garantáljuk, hogy mindketten győztesként kerülnek ki a dologból, hiszen kevés frusztrálóbb dolog van a fordítók számára, mint egy kontextus nélküli szöveg. A fordító az a személy, aki a megbízó mellett leginkább érdekelt a minőségi munka elvégzésében, és a legtöbb fordító közös tulajdonsága, hogy tökéletes fordítást akar készíteni.

A fordítás jövője

A fordítás olyan ágazat, amely soha nem megy ki a divatból, és amely egyre nagyobb méreteket ölt. Bár a modern technológiák egyre fejlettebb kommunikációs eszközöket kínálnak számunkra, valójában nem fenyegetik az emberi fordítás jövőjét, mivel a nemzetközi nyelvi csere nehézségei továbbra is fennállnak, és az igény a különböző nyelvű szövegek előállítására pedig növekszik. Ezért a fordító szerepe manapság elengedhetetlen a dekódolás és a közös nyelven való megértés érdekében.

A fordítás kétségtelenül virágzó ágazat a mai globalizált világban. A gazdasági, diplomáciai és kereskedelmi területeken is növekvő nemzetközi kapcsolatok száma miatt állandó igény van a szakfordításokra. Ezért elmondható, hogy fordítóként dolgozni azt jelenti, hogy követni kell a folyamatos újításokat a tartalomfordítással kapcsolatban, a saját tudás és készségek felhasználásával pedig segíteni kell tenni a jövőbeli nyelvi integrációt és nemzetköziesedést.

Amennyiben bármilyen fordításra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Bilingua fordítóirodával még ma.

Tel: 06 30 219 9300

A fordítási folyamat 3 alapvető lépése

A fordítási iparágban szeretjük a folyamatokat. Hallott már a fordítás világának 3 alapvető lépéséről? Ez a három lépés a fordítás, a szerkesztés és a revízió.

Mivel ma a világon közel 7000 nyelvet beszélnek, a fordítási hibák elkerülhetetlenek. Stratégiai megközelítést kell alkalmaznunk a fordítás során, hogy biztosítsuk a maximális pontosságot, és fordításunkkal ne változtassunk az eredeti jelentésen.

Az első lépés, a fordítás

A folyamat első lépése a fordítás, amely a szöveg egyik nyelvről a másikra történő átültetését jelenti. Ebben a lépésben nagyon fontos a kontextus. A fordítónak nemcsak a nyelvet és a célországot kell figyelembe vennie, hanem a nyelvi változatokat is.

A spanyolt például több mint 500 millió ember beszéli világszerte, ezért szókincsben és nyelvtanban jelentős különbségek vannak régiótól függően. Amikor tehát ezen a nyelven végzünk fordítási munkát, figyelembe kell vennünk a fordítás kontextusát, hogy a fordítást a lehető legjobban hozzá tudjuk igazítani az igényekhez.

A legfontosabb lépés, a szerkesztés

A szerkesztés a következő, és talán a legfontosabb lépés a folyamatban. A szöveg lefordítása után a szerkesztők ellenőrzik, hogy a fordítások pontosak-e és összhangban vannak-e a dokumentum többi részével.

Ez egy korrekciós folyamat, amely biztosítja, hogy minőségi, professzionális fordítás készüljön. A szerkesztőknek utána kell nézniük és ellenőrizniük kell, hogy vannak-e jobban odaillő szavak, amelyek megőrzik az eredeti szöveg jelentését és kulturális árnyalatait. Végső soron a szerkesztő felelős azért, hogy a fordítás világos és átfogó legyen.

Egy alapvető lépés, a lektorálás

A lektorálás a folyamat utolsó szakasza. A lektor ellenőrzi a szöveget nyelvtani, írásjel- és helyesírási hibák tekintetében. Figyelembe veszi a stilisztikai tényezőket, és biztosítja, hogy az adott országban érvényes nyelvi szabályokat betartják. A lektoroknak a nyelvtani kérdések vizsgálata előtt mindig át kell nézniük és elemezniük kell a fordítást, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden gondolat hűen tükrözi az eredeti szöveget.

Amennyiben Önnek is fordításra lenne szüksége, keresse a Bilingua Fordítóirodát, amiben tudunk, segítünk.

Tel: 06 30 219 9300

A 20 legmeglepőbb tény a nyelvekről

Bonyolultságuk ellenére a nyelvek hihetetlenül lenyűgözőek, és továbbra is ajtókat nyitnak meg azok előtt, akik megtanulják őket. Engedjék meg, hogy bemutassuk a 20 legmeglepőbb tényt a nyelvekről.

 • A francia több mint 300 éven át volt Anglia hivatalos nyelve.
 • Az olasz az ötödik leggyakrabban tanított nyelv az angol, a francia, a spanyol és a német után.
 • Anyanyelvként Európában a németet beszélik a legtöbben.
 • Az angolul beszélők több mint 3000 szót ismernek fel a spanyol nyelvben.
 • A portugál nyelvet 178 millióan beszélik anyanyelvi szinten.
 • A román az első olyan nyelv, amelyik elszakadt a latintól.
 • Becslések szerint az angolt 1,8 milliárd ember beszéli.
 • A holland számos szóval járult hozzá az angol nyelvhez, mint például yacht, easel, cookie és freight.
 • A norvég nyelvnek két hivatalos írásmódja van: Bokmål (könyvnyelv) és Nynorsk (újnorvég).
 • Egészen a 20. századig tartott, amíg létrejött az egységesített svéd nemzeti nyelv. 
 • Dániában, a Feröer-szigeteken és Grönlandon dánul beszélnek.
 • Lettország lakosságának mindössze 60%-a lett anyanyelvű.
 • A litván a szanszkrit nyelvhez hasonló.
 • A görög nyelv körülbelül az i. e. 14. század óta létezik.
 • A perzsa nyelv a 10. század óta nem változott jelentősen.
 • Az arab 22 ország hivatalos nyelve.
 • A héber az a nyelv, amelyen Isten először beszélt Ádámmal.
 • A mandarin a legtöbb anyanyelvűvel rendelkező nyelv, 845 millió ember beszéli anyanyelveként.
 • A kantoni a Délkelet-Ázsiában üzleti ügyekben leggyakrabban használt nyelv.
 • A japán nyelvben nincs mód annak jelzésére, hogy egy szó egyes vagy többes számban van-e.

A fordítási munkák költségvetésének megtervezése – pár tipp a költségmegtakarításhoz

Legyünk őszinték: A vállalkozások örömmel kötnek határokon kívüli üzleteket is, azonban a nemzetközi siker édes élménye sokak számára keserédes mellékízzel jelentkezik: A fordítások bizony pénzbe kerülnek. Nem ritkán elfelejtik emiatt, hogy a fordítások jelentik a köteléket a piac és az ügyfelek között, és a haszon, illetve a kiadások közötti egyensúlyra többnyire kritikus szemmel tekintenek, amikor nyersanyagokat és eszközöket vásárolnak fel. A fordítások mindig olyan drágák, mindig túl sokba kerülnek. Azonban léteznek eszközök, amelyek a fordítások költségét átláthatóvá teszik, és vállalható szinten tartják. Eláruljuk, mely megközelítéseket érdemes szem előtt tartani, és melyeket érdemes inkább elkerülni.

Teljes mértékben elkerülhetők a fordítási költségek?

Kétféle módon lehet megpróbálni megkerülni a fordítási költségeket.

Az első természetesen az interneten ingyenesen hozzáférhető fordítógépek alkalmazása, melyek másodperceken belül elkészítik számunkra a szövegeink fordítását. Azonban, aki ezt a módszert már kipróbálta, és az így keletkezett eredményt jóhiszeműen felhasználta, tudja, hogy ez az út nem igazán célravezető..

A házon belüli fordítás készítése úgyszintén megfontolandó, ezt a megoldást mindazonáltal érdemes a kis- és középvállalkozásoknak elkerülnie. Szakfordító alkalmazása gazdasági szempontból csak akkor helyénvaló, ha egyrészt az adott nyelv esetén napi szinten merülnek fel szövegek, másrészt pedig, ha a célnyelvek száma maximum 2.  A gyakorlatban ez a globalizált üzleti világban és a potenciális piacok állandó terjeszkedése tekintetében ez egyre inkább irreális elképzelésnek bizonyul, kivéve a legnagyobb világméretű vállalatcsoportok esetében.

Egyébként az idegen nyelvű kapcsolattartókat, a két nyelven beszélő irodistákat, gyakornokokat vagy diákokat nem feltétlenül érdemes fontosabb fordítói projektekkel megbízni. Mindamellett, hogy a megfelelő képesítésük, elkötelezettségük és jóakaratuk megvan, nem képzett szakfordítók, tehát ezt a feladatot egyszerűen nem tudják minőségileg kielégítő módon ellátni.

Tartsuk kézben a fordítási munkák költségvetését

Valójában ki van szolgáltatva a dokumentumok fordításával járó magas pénzügyi kiadásoknak, azonban hozzájárulhat a költségek megfelelő megtervezésében és azok jelentős csökkentésében. Nem ajánljuk az olcsó fordításokat, mivel az „olcsó” jelen esetben sajnos „silányt” jelent, és az ilyen fordítások csak hírnevének és sikerének megrontói.

Fordítási költségeinek időbeli és tartalmi megtervezése

Már projektjeinek, pl. egy weboldal, brosúra vagy katalógus fejlesztési fázisában érdemes a grafikusok és szövegírók betervezésén kívül azt is átgondolni, hány nyelven volna érdemes a szövegeket megjelenttetni. Tehát a költségvetést ajánlott jól megfontoltan felosztani, hogy a fordíttatásra is megfelelő összeg maradjon, azt ne vegyük félvállról, és ne kelljen róla teljesen lemondani.

Ehhez a témát, a szövegek nehézségi fokát és a terjedelmet pontosan kell felbecsülni. Egy jó és régóta működő fordítóiroda ezután az eddigi tapasztalatai alapján segíteni tud majd Önnek, és a megfelelő árajánlatot teszi meg. Projektje eltervezésének ezen pontján azért is kifejezetten fontosak a fordítóiroda tanácsai, mivel a fordítás terén szerzett tapasztalataikkal olyan dolgokra is rávilágíthatnak, amelyek könnyen elkerülhetik figyelmünket. Például egy weboldal fordításánál sokan elfelejtik, hogy az ÁSZF, a letölthető PDF-ek, az adatvédelmi tájékoztató, a tanúsítványok, a gyártói megjegyzések és további jogi szempontból fontos szövegek is a weboldal szövegéhez tartoznak.

Aktívan csökkentse fordítási költségeit

A kellő időben történő és megfelelő tervezés mellett léteznek más lehetőségek is a költségek csökkentésére. Tulajdonképpen számos dolgot tud kézben tartani: Néhány egyszerű intézkedéssel hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ön által kiadott fordítási megbízás időbeli lefolyását felgyorsítsa, mellyel csökkentheti a fordítási költségeket is.

Megfelelő mennyiségű információt bocsájtson rendelkezésre a megfelelő formában

A komoly fordítók az árajánlat megtételekor nem csak a feldolgozandó szövegmennyiséget veszik figyelembe, hanem mindig felmérik azt is, hogy azzal a szöveggel mennyit kell majd foglalkozniuk, hogy elkészítsék annak megfelelő fordítását. A speciális terminológiával vagy vonalvezetéssel rendelkező szöveg, vagy például a komplikált, nem megváltoztatható szövegformátumok módosíthatják az árat. A résziparágak tekintetében végzendő hosszadalmas kutatások, a régebbi katalógusok részletes áttekintése szükségtelenül az egekbe emelhetik a fordítás költségét.

Nyilvánvalóan nem csak érdemes, hanem egyenesen szükséges (különösképp akkor, amikor egy bizonyos fordítóirodát első alkalommal bíz meg fordítással) a fordító számára a cégen belül használt terminológiát rendelkezésre bocsátani. Csak így tudja a fordító cégének tipikusan használt nyelvezetét egységesen visszaadni, és minden dokumentumában meggyőző benyomást kelteni, valamint az egyértelmű kommunikációról gondoskodni. Költségvetési okokból sokat segít az, ha mindezt egy kompakt formában teszi meg: egy szószedet .pdf vagy .doc formátumban sokkal használhatóbb, mint egy halom, kartonba csomagolt brosúra, melyek átolvasásával vagy csak áttekintésével is több hete mehet el a fordítónak anélkül, hogy bármit is fordított volna.  

Ezen felül biztosra kell mennie, hogy a fordító számára átadott anyag minőségileg valóban kifogástalan. Ezzel megelőzheti azokat a kérdéseket, melyek az évek során megváltozott, vagy egységtelenné vált terminológiával kapcsolatosan merülnének fel a fordító részéről. Mindemellett lecsökkentheti az utómunkát is, mely szintén költségfaktornak minősül.

A forrásszöveget szerkeszthető formátumban adja át

Ez éppúgy működik a fordítási ágazatban, mint az Ön cégében: A forrásanyag minősége és formája elengedhetetlen a gyors és sikeres munkához. Ha a szöveg csak papír formátumban, szkennelt formátumban, kézzel írt jegyzetként vagy csak egy rossz minőségű telefonnal készített fotóként van meg, többletmunkával kell számolni – és persze többletköltséggel: A fordítónak meg kell fejteni, illetőleg le kell gépelni a forrásszöveget, rosszabb esetben meg kell próbálnia lemásolni a forrásszöveg formáját, vagy jelmagyarázatokkal és táblázatokkal kell dolgoznia, hogy összekapcsolja valamilyen módon a forrásszöveget és a fordítást. Ez további javítási folyamatokat vonhat maga után, melyek egy szerkeszthető fájl esetén nem merülnének fel. Ezeket a fordítási ág számára nem jellemző feladatokat a fordító beleszámíthatja munkadíjába.

Egy fájl akkor sem minősül szerkeszthetőnek, ha a szövegszerkesztő programot úgy használjuk, mint egy régi mechanikus írógépet, azaz a sorok végén tabulátorokkal csinálunk új sort, vagy minden sort sortöréssel zárunk. Ez a fajta szerkesztés sajnos nem is túl ritka még a 21. században sem.

Mindig az Ön érdekét tartjuk szem előtt

A fordítástámogató eszközöket manapság minden profi fordító használja, ezek fontos eszközei a fordítási költségek csökkentésének: Egy adott szövegen belül gyakran előforduló szerkezeteket, vagy a fordítási megbízásaiban többször szó szerint ismétlődő mondatokat nem kell minden alkalommal teljes árral megfizetnie. Nem ritka – ez persze függ néhány tényezőtől -, hogy ezeket csak egyszer kell megfizetnie, vagy csak egy minimális árat számítanak fel az ilyen ismétlődésekért a fordítók. Ilyen ismétlődések például a cég bemutatkozó szövege egy sajtóközleményben, az egymástól csak kis mértékben eltérő eszközök vagy gépek használati utasításai, vagy a műszaki kézikönyvekben mindig szereplő munkavédelmi előírások.

Az olyan forrásszövegeknél is van lehetőség jelentős összegeket megtakarítani, melyeket nem szerkeszthető fájlként bocsát rendelkezésre: A fordító azt is a fordítási árba fogja beleszámolni, ha rengeteg mennyiségű számot kell legépelnie, melyek például cikkszámokból, az árlista összegeiből vagy adott esetben bizonyos árucikkek méreteiből állnak. Ha engedélyt ad a fordítónak, hogy az ilyen számokat kihagyja a célszövegből, akár a fordítói munkadíj felét is megspórolhatja…vagy akár még többet, ha a forrásszöveg leginkább számokból áll.

Ezzel kapcsolatban azonban be kell vallanunk valamit: Minket, fordítókat, mindig kissé elszomorít, ha munkánkat pénzügyi bizalmatlanág éri. Az ügyfél bizonytalansága, nem látható elégedetlensége, mikor megkérdezzük tőle, hogy megengedheti-e magának a munkadíjunkat, szakmánk legfájdalmasabb részéhez tartozik. Célunk, hogy támogassuk Önt a fordítási költségvetés megfelelő és személyre szabott megtervezésében anélkül, hogy lemondjunk a magas minőségről.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

Tulajdonnevek fordítása: Ezekre kell figyelnie fordítóként

A mi miniszterelnökünket Orbán Viktornak hívják, Franciaország miniszterelnökét Emmanuel Macronnak és a Kínai Népköztársaság elnökét pedig Hszi Csin-pingnek. De várjunk egy pillanatot – nem 習近平-nek hívják a kínai miniszterelnököt? A ’Hszi Csin-ping’ csak egy magyar átírása a kínai írásjelekkel leírt névnek, mely átírás semmiképp sem egyezik meg minden országban. Az angol átírása például ’Xi Jinping’. Mi mindenre kell egy fordítónak figyelnie a tulajdonnevek fordításánál?

A tulajdonnevek fordítása ugyanis nem olyan egyszerű és még országon belül sem feltétlenül egységes. A fordítók számára ez különösen nehéz helyzetet idézhet elő. A nehézség ugyanis nem csak magában a névben rejlik, hanem az ahhoz társuló esetleges címekben vagy tisztségekben.

A tulajdonnevek fordítása során felmerülő nehézségek

A valós vagy fiktív személyek, a városok vagy országok nevei többnyire csak egy bizonyos nyelven és régióban keletkeznek. A világon nem mindenhol használják ugyanazokat az írásjeleket, és a hangzók és a hanglejtés is különbözik helytől függően.

Például a ’Péter’ keresztnevet sem írjuk ugyanúgy, mint az angolok, és a név kiejtése is jelentősen eltér a két nyelvben. A franciáknál ugyanez a név ’Pierre’-ként jelenik meg, Olaszországban ’Pietro’-ként, a szláv nyelvekben ’Piotr’-ként és a skandináv országokban a ’Peer’ vagy a ’Pär’ neveknek lehet megfeleltetni a magyar ’Péter’-t. Ezzel szemben a fiktív ’Pán Péter’ már a legtöbb nyelvben egyformán jelenik meg ’Peter Pan’-ként, és nem fordítják le például ’Piotr Pan’-ra. Erről azonban a fordító dönt.

Akadnak azonban regények, melyekben a tulajdonneveket az adott nyelvre lefordítottak vagy lefordítanak. Olykor egyetemlegesen az egész könyvben, más esetben azonban csak bizonyos tulajdonneveket fordítanak le. Ez manapság a szórakoztató irodalomra jellemző inkább, mint például a fantasy – vagy a sci-fi történetekre. Az ilyen művekben megalkotott szereplők és helyek nevei nagyon szemléletesek és beszédesek, ezért ezeket mindenképp érdemes az adott nyelvre lefordítani, hogy visszaadja a szó azt, amit a forrásnyelven is nyújt az olvasónak. A számítógépes játékoknak is vannak magyarításai, melyekben adott esetben az összes tulajdonnevet lefordították azok számára, akik nem ismerik a nyelvet, vagy magyarul szeretnének játszani ezekkel a játékokkal.

Tulajdonnevek fordítása: Szó szerint fordítsunk, vagy inkább a kiejtést tartsuk szem előtt?

A tulajdonnevek sikeres fordítása esetén a jelentés mellett a hangzás is döntő szereppel bír. A ’Hszi Csin-ping’ átírás a kiejtés szerint alakult ki, nem pedig a jelentés alapján. A nálunk használt betűkészlet bizonyos betűi azonban más nyelvekben nem szerepelnek, ezért is írják például angolul a kínai miniszterelnököt ’Xi Jinping” formában. Azonban kínai – és sok más nyelvben használt – tulajdonneveknek jelentése is van, mely azonban az átírás során teljesen elveszik.

Amikor például a kínaiak egy idegen nyelvet tanulnak, saját nevüket általában lefordítják az adott nyelvre. Ez nem csak a nyelvtanulást segíti, hanem például leegyszerűsíti a kommunikációt, amikor is a másik nyelv beszélői megszólítanák őt, mivel a nevük kínai kiejtése és nevük jelentése egy kínaiul nem beszélő személy számára ismeretlen lehet. Ezt általában úgy teszik, hogy az eredeti kínai nevüket annak hangzása alapján írják le az adott nyelven. Akad olyan eset is azonban, amikor nevük jelentését fordítják le az adott idegen nyelvre, és azt használják keresztnévként. Tehát amikor egy olyan kínai személlyel találkozunk, akit mondjuk Viviennek hívnak, egy ilyen saját maga által választott névről van szó, mely nem az eredeti kínai neve az illetőnek.

Ugyanígy az orosz nevek esetén is szükség volt egy megoldásra a cirill betűs írásrendszer miatt. Az orosz személyneveket is minden esetben a kiejtés szerinti írásmódban használjuk magyarul, így például a ’Tánya’, ’Tatjána’, ’Katyerina’.

A földrajzi nevek fordítása

Akad, amikor nem csak a személyneveket kell lefordítani: Ha rápillantunk a térképre, már első pillantásra is tudnánk mutatni olyan országneveket vagy városneveket, melyeket magyarra fordítva használunk. Például az ’Amerikai Egyesült Államok’ vagy ’Szváziföld’ is ilyen, melyeknél tisztán látszik, hogy az eredeti ország nevének magyar fordításai. Az ilyen földrajzi nevek már évtizedek óta használatban vannak, mindenki így ismeri és használja őket, ezért a fordítóknak is érdemes ezeket magyarul használni a fordítások során.

Bonyolultabb a helyzet akkor, amikor bizonyos helyneveket átneveznek, vagy bizonyos városnevek, folyónevek vagy régiók a középpontba kerülnek valaminek az okán. Ilyen esetekben eltarthat egy ideig, amíg egy egységes elnevezés végérvényesen érvényesülne. Ez leginkább a konfliktusövezeteket és válsággal sújtott területeket érinti, valamint az utóbbi időkben az arab írásjelekkel ellátott földrajzi területek tekintetében volt releváns.

Szabad a tulajdonneveket fordítani?

A tulajdonnevek fordításának kérdése egy elég kényes téma. A végső döntést több tényező is befolyásolja:

A más írásrendszerrel írt tulajdonnevek esetén a fordítás a kiejtés szempontjából célszerű lehet. Egy oroszul nem beszélő ember a ’Владимир Путин’ névvel ebben a formában nem nagyon tud mit kezdeni, azonban a ’Vlagyimir Putyin’ írásképhez azonnal hozzá tudják társítani a személyt magát.

Éppenséggel pont az irodalmi művekben vitatott a tulajdonnevek fordítása. A klasszikus eset az, hogy ha egy bizonyos tulajdonnévnek létezik magyar megfelelője, akkor azt egyszerűen fordítsuk le, azonban akadnak fordítók, akik úgy tartják, hogy a tulajdonneveket – mindegy, hogy személynévről vagy utcanévről van szó – meghagyják eredeti formájukban, hogy az olvasó számára meghagyják az eredeti színteret, környezetet. Ha egy ismeretlen kifejezés merül fel, a fordítónak lehetősége van megjegyzést írni az adott szóhoz akár zárójelben, akár lábjegyzetként.

Ami azonban az irodalmi művekben lehetséges és adott esetben észszerű is, nem minden más szövegfajtánál elfogadott. Amennyiben cégnévről vagy intézménynévről van szó a fordítandó szövegben, a fordítónak másképp kell eljárnia ezek fordításánál, mint személynevek esetén. Ezért általában a tulajdonneveket is felszámíthatja a fordító a fordítás során, akkor is, ha azokat meghagyta a forrásnyelven, mivel a forrásnyelven íródott tulajdonnevek toldalékolásával is van munka.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

Kép és szó a fordításban: A szöveg és a képernyőfotó kapcsolata

Egyre több szoftverfordítás válik szükségessé

Nem meglepő: Számtalan mindennapi tevékenységünket számítógépes programokkal irányítjuk vagy tartjuk számon az áramellátástól a csomagküldő szolgáltatáson át a pizza-rendelésig, de a repülőtéri bejelentkezéseket és még a napi banki ügyleteinket is. Azok az applikációk, melyek a munkaidő utáni szabadidőnket édesítik meg, semmik sem lennének a kisebb-nagyobb programozásokkal díszített felhasználóbarát arculat nélkül. A vállalatok életében az ügyintézéshez, ügyfélkezeléshez, könyveléshez és árugazdálkodáshoz használt adatbázisok már régóta fontosabbak, mint az emberi munkaerő. A beviteli ablakokhoz, üzenetváltáshoz és szoftverüzenetekhez szükséges szövegek igénye folyamatosan növekszik.

A szoftverfordítások egységesítő eszközöket igényelnek

Amennyiben a minket magánszféránkban és szakmai munkánk során állandóan körülvevő interfész-szövegeket kell lefordítani, keresni kell egy módot a kódoktól való elkülönítésre és a fordítóknak olyan formában történő átadásra, melyet fel tud dolgozni. A legkedveltebb módja az adatbázis szövegek kivonására az Excel táblázatba történő exportálás.

Az Excel-fájlok előnyei a fordítási munka során

A tömörebb szövegek számára az Excel táblázatok ideálisnak tűnnek: A fordító számára ismerős munkakörnyezet, mely alig tér el a klasszikus szövegszerkesztő programoktól. A szöveg mentes a kódolás által kiváltott túlterheléstől és mennyiségileg gyorsan áttekinthető. Még a megrendelő számára sem bonyolult az eredeti formátumba történő visszakonvertálás.

Az Excel-fájlok hátrányai a fordítási munka során

Problémás azonban, hogy az ilyen táblázatból nem látható a folyó szövegben szereplő, a fordító munkája szempontjából minőségileg jelentős információ. A szövegek például nem abban a szövegkörnyezetben szerepelnek, melyben később azokat használni fogják.

Ha a nyelvtani összefüggések a szöveg töredezettsége miatt nem egyértelműek, vagy a különálló kifejezéseket nem lehet megfelelően hozzárendelni és többféle értelmezés vagy alkalmazás válik elképzelhetővé, elkerülhetetlen lesz a sok visszakérdezés – a munkafolyamat rovására.

A kulturálisan kompetens fordítás lehetősége – mely a kiváló minőségű fordítás ismérve – nem mindig lehetséges egy Excel-fájl esetében. A megfelelő frázisok, mint például az ügyfél megszólítása, a szokások vagy a szakterminológia kiválasztása és használata időnként nem olyan egyértelmű, mint amikor a fordító ismeri a szöveg elhelyezkedését, más szövegekkel vagy szövegrészekkel fennálló összefüggését és nem utolsó sorban azt, hogy milyen optikai benyomást kelt.  Részben a felsorolásszerű megjelenés miatt nehézkes a fordító számára annak behatárolása is, hogy adott esetben kis-, vagy nagybetűt kell alkalmazni, mikor része egy szó egy felsorolásnak, vagy mikor szerepel feliratként vagy kulcsszóként – mely mind nem okozna problémát, ha látná a szöveget magát. Bizonyos esetekben ez szükségessé teszi a fordító számára, hogy többször is kérdéseket tegyen fel, ami aránytalan, és a megrendelők, valamint a fordítóirodák és a szabadúszó fordítók számára időnként nem igazán reális időbeli és pénzbeli ráfordítást mutathat.

Ezen felül a szövegkörnyezet hiánya miatt a fordító számára nehezen kideríthető, mekkora hely áll rendelkezésre a célszöveg számára (például formanyomtatványok vagy felugró ablakok esetén). Ez temérdek utómunkához vezethet – vagy a programozók részéről, akiknek testre kell szabniuk a formátumot, vagy a fordító számára, aki kénytelen a szövegeket utólagosan rövidíteni vagy átformálni. Mindezek a részletkérdések gyorsan idő- és költségtényezőkké válhatnak.

Szövegkörnyezet nélkül nem lehetséges a szituációnak megfelelő fordítás elvégzése

A fordító számára a szövegkörnyezet ismerete nem kevésbé fontos, mint a szótárak, szószedetek és lexikonok. Elengedhetetlen annak ismerete, hogy a szöveg milyen szituációban, milyen formátumban jelenik majd meg, a célország olvasói vagy felhasználói milyen mintákhoz szoktak, azok hogy jelennek meg, mely terminológiák honosodtak meg az életünket irányító új felületek által és milyen kifejezéseket vár el a célközönség. Ez érvényes a szoftverfordításokra is.
Önmagában egy Excel-fájl ezeket az információkat nem tudja szolgáltatni. Arra természetesen van lehetőség, hogy a fordítónak egy külön oszlopban megfelelő kiegészítő információt adjunk. Ez azonban egy összetettebb és nem mindig célravezető út: A jelentős időráfordítás mellett a „laikusok” nem mindig ismerik fel, hogy mi az, amire valóban szüksége van a fordítónak és mi az, ami nem érthető számára. Emellett nem biztosított, hogy a fordító a megjegyzéseket megfelelően értelmezi és azokat feladata során alkalmazni is tudja.

Hogyan támogathatják a képernyőfotók a fordítói munkát?

Mindenképp jó ötlet, ha a megbízó az Excel-fájl mellé képernyőfotókat is rendelkezésre bocsát a fordító számára.
A fordító ezen fotókból pillanatok alatt kiolvassa a számára és a célszöveg számára fontos információt: a szöveg hosszúságát, a szövegkörnyezetet, formátumot és a felhasználás célját is.

A képernyőfotók egyébként általánosságban minden olyan szöveg esetén segítséget nyújthatnak, amik aztán a képernyőn szerepelnek majd – így a weboldal szövegek esetén is hasznosak lehetnek. Ilyen esetben a képernyőfotók aktívan hozzájárulnak a fordítói munka kreatív részéhez, mivel a betűtípus, a betűnagyság, a betűszín, a szöveg elhelyezése és sok más egyéb elem segít a fordító számára a vállalati egyéniség és a célország közötti tökéletes harmónia megteremtésében: Az elrendezés a kétnyelvű kreativitás inspirációs forrásaként szolgál – tehát a nemzetközi kommunikáció tekintetében még sikeresebb szövegek születhetnek.

A kiváló minőségű fordításokat még mindig nem lehet semmilyen applikációval könnyedén elkészíteni, a megfelelő fordító még mindig elengedhetetlen. Az alkalmazások és robotok a jó fordítás nélkül használhatatlanok és nem hozzák meg a várva várt sikert sem. Ez utóbbit csak a billentyűzeten ember által végzett finom és határozott munka hozhatja meg. Ez pedig érhető módon csupán egy hasznos, ámbár lélektelen és száraz táblázatból nem igazán valósítható meg.

Az elrendezés és a szöveg elválaszthatatlanok, ezt a szoftverfordítások során sem szabad elfelejteni.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

Interkulturális kompetencia – A sokszínűség és a nüanszok megfelelő megjelenítése a fordításban

A kulturális, illetve az interkulturális kompetencia manapság az egyik legjelentősebb kulcsszó, melyet inkább politikai körökben alkalmaznak.

Ez a téma egyre aktuálisabbá válik többek között a nevelés és oktatás területén, ahol is már az óvodában kerülik az idegengyűlöletet és az előítéleteket, másrészről muszáj a gyermekeknek amilyen korán csak lehet megmutatni a világ sokszínűségét és az ebből adódó a számtalan szakmai lehetőséget. A fordítói ágazatban azonban az interkulturális kompetencia már az ősidőktől fogva létező valóság, mely ebben az iparágban elengedhetetlen készség.

Az „interkulturális kompetencia” a köznyelvben

Nehéz dolguk van azoknak a kifejezéseknek, melyek jelentős médiajelenléttel rendelkeznek: Olyan gyakran használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy jelentésüket már meg sem kérdőjelezzük, a frázis mögött rejlő tartalom pedig hamar elhalványul. Így hát érdemes olykor-olykor megvizsgálni eme kifejezéseket és elmélkedni azon, mi is rejlik valójában a látszólag magától értetődő kollokáció mögött.

Az interkulturális kompetencia elsősorban azt a képességet jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni saját kultúránkat egy másiktól, annak gondolkodásmódjától, szokásaitól, tradícióitól, értékrendjüktől és saját kultúránkkal nyitottsággal, megértéssel és toleranciával nézünk szembe – azaz egy másik kultúra másságát felismerjük, ugyanakkor tiszteletben is tartjuk. Ez nem feltétlenül csak a vallási meggyőződéseket vagy erkölcsi eszményeket foglalja magába. A mindennapok csekélységei is ide tartoznak.

Nem születhet jó fordítás interkulturális kompetencia nélkül

A fordítói iparágban és a nemzetközi kommunikációban gyakorta kerül szóba a(z) (inter)kulturális kompetencia szükségessége, és a fordítóirodák, valamint a szabadúszó fordítók minden egyes alkalommal pont ezt a készséget emelik ki, mint főbb fordítói erény. De mit is jelent ez a készség pontosan?

Az anyanyelvűek jobban ismerik a nyelvet – a pszicholingvisztikai háttér

Nem csak nyelvi okai vannak, hogy egy kiváló minőségű fordításhoz anyanyelvi fordító szükséges.
A pszicholingvisztikában ismert, hogy a „fa”, mint kifejezés kultúrkörönként eltérő asszociációkat eredményezhet. Egy kínai, egy kenyai, egy olasz és egy svéd más-más fát rajzolna egyéni művészi adottságaiktól függetlenül is. A világ minden táján más és más „fát” képzelnek el, nem számít, hogy geopolitikailag mennyire hatalmas az ország, vagy mennyire rövidek annak határvonalai. Ezek a különböző elgondolások lehet, hogy csak kismértékben térnek el egymástól, de lehet, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak meg a két asszociáció között.
Amennyiben a fordításnak a célországban egy meghatározott hatást kell elérnie, mint például marketingszövegek vagy termékbemutató szövegek esetében, elengedhetetlen az anyanyelvi fordító alkalmazása. A fordítóiparban tehát a kulturális kompetencia egyúttal a marketingkompetenciát is jelenti, valamint a célcsoport gondolkodásmódjának pontos ismeretét.

A kulturális ismeretek, mint a nemzetközi kommunikáció diplomáciai eszköze

A különböző országok közötti együttműködésben központi szerepet játszanak a munkahelyi – és üzleti mentalitás, az udvariassági szabályok, a hagyományok, szokások, a köznyelv és az etikett, valamint a netikett is. Ez vonatkozik az ügyfelekkel és az üzleti partnerekkel történő egyenrangú kapcsolatra, valamint a külföldi leányvállalatok dolgozóival történő bánásmódra is. A fordító egyik legnagyobb kvalifikációja közé sorolható az, hogy tudja, mit, hogyan és mikor mondhat, vagy kell mondania, hogy bizonyos tartalmakat érthetően, egyértelműen és hatásosan adjon vissza, vagy, hogy a megfelelő benyomást keltse és megvalósítsa az üzleti célkitűzést. Egy jó fordító tehát közvetlenül – például egy ügyféllel történő párbeszéd során annak megbízására vonatkozóan, vagy esetlegesen egy tolmácsolási feladat előtt – és közvetve – szövegek feldolgozása során – kulturális tanácsadó is egyúttal, aki diplomáciai képességekkel és kiváló nyelvészeti intelligenciával rendelkezik.

Az interkulturális kompetencia aspektusai a fordításban

A ma már kevésbé használatos információs fordítás során a kulturális kompetencia arra szolgált, hogy a szövegezés egyértelműsítésén túl nem csak a beszélő mondandóját, hanem a mondandó sorai között megbúvó információt is átadhassa a fordító. A fordító feladata ilyen esetben egyúttal a magyarázat is volt a fordításon túl.
Manapság a hangsúlyt inkább arra fektetik, hogy a fordító a szöveg mondandóját az ügyfélszerzés sikere érdekében a célcsoportra szabva formálja át. A marketing és a lokalizáció területén ehhez szükséges a megfelelő kreatív hajlam. Azonban azok a szakfordítók, akik műszaki, pénzügyi és jogi területen dolgoznak, nem tudnak magas szintű interkulturális kompetencia nélkül érthető és jó fordítást készíteni: Vannak szerszámok, melyeket az egyik kultúrában formájuk és nagyságuk alapján neveznek el, míg más kultúrában a szerszámok nevei inkább azok funkcióját tükrözik vissza. De például a „bruttó” és „nettó”, vagy egy minden területen használatos kifejezés, a „garancia” sem egységes nemzetközi szinten, és adott esetben félreértések is születhetnek, ha azokat szó szerint fordítják le, anélkül, hogy tudnák, pontosan mit is jelent a szó. 

Az interkulturális kompetencia tehát nem csupán a globalizáció és a menekültkrízis eredményeképp született újkeletű jelenség, és nem is csak az antropológiai és etnológiai kutatások eszköze, de még csak nem is egyirányú utca. Sokkal inkább egy olyan fogalom, mely az emberek és országok közötti különböző tartalmak, elképzelések, értékek és ideák közvetítésére szolgál, azaz tulajdonképpen egy zsanér a kultúrák közötti ajtókon, mely egyúttal a különböző realitások és kontextusok átvitt leképezését is magában foglalja, és ezáltal maga a fordítói munka magja. 

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

Mi az a transzkreáció? Egy újabb varázsszó csupán?

Ez az üzletág manapság sok új okos kifejezést talál ki, melyekkel aztán szívesen dobálózik is. Azt azonban nem könnyű kideríteni, hogy ezek az új szavak csak bizonyos régebbről származó szavak új köntösben, vagy valóban jövőbe mutató fejlesztések.

A fordítói ágazatban néhány éve már használatos az ígéretes ’Transzkreáció’ elnevezésű kifejezés.

Alábbiakban kifejtjük, mit is jelent ez a kifejezés.

Transzkreáció: A szó maga

Mint ahogy számtalan újonnan alkotott szó, ez a kifejezés is egy szóösszetétel, mely az angol „translation” és „creation” szavakból tevődik össze és az úgynevezett „kreatív fordítás”-t testesíti meg. Mindenekelőtt ki kell hangsúlyozni egy fontos különbséget: egyrészről a műszaki, jogi vagy orvosi szakfordítók munkája között, mely során a pontosságot és a szöveghez való hűséget előtérbe kell helyezni, másrészről a fordítási munka másik oldala között, mely esetben a fordító eltávolodhat a kiinduló szövegtől, hogy a célszöveget az olvasóközönség számára testre szabhassa.

Transzkreáció? Nem a kezdetektől fogva létezett ez a kifejezés?

Valószínűsíthető, hogy valóban nem a fordításnak egy újabb formájáról van itt szó: A jó fordítások ismérve már régebb óta az, hogy nem szóról szóra kerülnek lefordításra, minden áron követve a kiinduló szöveget, hanem a célszöveg olvasóihoz igazodik a kifejezésmódot, stílust, valamint a nyelvi és kulturális hátteret tekintve.
A definíció szerint azonban a transzkreáció ennél több: A szlogeneket, híreket, szövegeket és még a tartalmakat is a célkultúra marketing szokásaihoz igazítjuk.

A transzkreációs játszótér és a transzkreáció célja

A transzkreáció leginkább tehát akkor fontos, ha egy szöveg lényege, alapötlete, átadott információja, hangzása vagy az általa megszólítani kívánt közönség fontosabb, mint a szövegezés. Ilyen területek a reklámipar, marketing és a filmszinkronizáció. Leegyszerűsítve: A transzkreáció egy kiinduló szöveg célközönség számára a célnyelven megalkotott mása.

Tekinthető fordításnak a transzkreáció?

Egy jó fordító interkulturális kompetenciájáról és arról mutatkozik meg, hogy hajlandó magát folyamatosan képezni és a fordításai során használt nyelvek fejlődését mindig követi. Mindig tudatában kell lennie az új nyelvi trendeknek és azokat tudnia kell alkalmazni munkája során. Ebben a tekintetben egy professzionális fordítónak olyan szakértelemmel kell rendelkeznie, mely a transzkreáció megfelelő alkalmazásához szükséges.
Azonban a transzkreációs fordítók ismeretei nem merülnek ki ennyiben: Képesnek kell lennie a reklámszövegíró és a művészeti vezető minden feladatát átvállalni a célnyelvben. Ez magában foglalja a szöveg- és reklámpszichológiai ismereteket és a célnyelv kultúrájának legaktuálisabb marketinggyakorlatába történő betekintését.

A transzkreáció ígéretei és korlátai – egy kritikus pont

A transzkreáció lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megkerüljék a reklámügynökségek megbízását minden olyan célország tekintetében, melyben tevékenykedni szeretnének, ezért a nemzetközi kommunikáció tekintetében ez a terület egy áldás.
Azonban a transzkreáció egyik legfontosabb ígérete elég kényes pont is egyben: a márka üzenetének megőrzése és a reklám sikere a célkultúrában.
Megkérdőjelezendő, hogy a célnyelvi mentalitás teljesen új adaptációja mennyiben teszi lehetővé a mondanivaló megőrzését: Nem csak a márka üzenetének kifejezései vagy szójátékai ütközhetnek a célkultúra szokásaival, hanem olykor egy reklámkampány egész irányultsága alkalmatlan a formáját, tartalmát, gondolkodásmódját vagy humorát tekintve. Ilyen esetben semmit sem lehet megfeleltetni vagy lefordítani, hát még megőrizni és közvetíteni. Szükségessé válik ilyenkor egy megbeszélés vagy levélváltás a megfelelő tanácsadással egybeöltve – újraalkotás a fordítás helyett.
Másfelől, ha a márka üzenete teljesen megőrződik és a vállalat, valamint a vállalat országának mentalitása is felismerhető a reklám részeként, egyszerűen fordításról van szó. Azonban, ha transzkreációra van szükség, fontos, hogy a megbízó a lehető legpontosabban és legrészletesebben adja meg elvárásait, és ennek megfelelően akár többször is párbeszédbe elegyedjen a fordítóval vagy a fordítóirodával.

Tehát a transzkreáció nem csak egy szóösszetétel, hanem gyűjtőfogalom is egyben.

A marketingfordítások árnyalatainak és fokának sokasága tekintetében – olyan gyűjtőfogalom, amelynek kétségtelenül az a feladata, hogy a célközönségből a megfelelő hatást váltsa ki, és amely hosszú távon lehet, hogy újraértelmezi a fordító önképét is.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

KONTEXTUS – Miért olyan fontos?

„Tudnának információval szolgálni a szövegkörnyezettel kapcsolatban?“

Ilyen kérdést gyakran intézünk megrendelőink felé, miután megküldték számunkra megbízásukat. Miért is olyan fontos a jó fordításhoz a szövegkörnyezet, azaz a kontextus ismerete és mit és értünk pontosan ez alatt? Miért megyünk ezzel minden alkalommal ügyfeleink idegeire?

A szövegkörnyezet ismerete nélkül nem születhet jó fordítás

A kontextus a fordítók számára kiemelt jelentőséggel bír. Mivel az összefüggések megértéshez, összekapcsolásához és azok a legkisebb nüanszok által történő visszaadásához elengedhetetlen a szöveg ’környezete’. Ezek által lesz a célszöveg sikeres és hatásos. Ezen szempont jelentőségét a megbízók gyakran alábecsülik. Azonban van olyan fontos, mint a megfelelő szakismeret és a stilisztikai hasonulás. Tehát a kontextus egy olyan dolog, amelyre nekünk, nyelvi szakértőknek szükségünk van, hogy a fordítási feladatokat céltudatosan tudjuk elvégezni a megrendelő legnagyobb elégedettségére. Hogy miért is van ez így, alább részletezzük.

Vagy ismerjük a szövegkörnyezetet, vagy csak találgatunk

Fordítóirodánkba gyakran érkeznek be fordításra igazán rövid szövegek. Rövid bekezdések, néha csak néhány egymást követő szó vagy egymástól elkülönített mondatok, melyek minden bizonnyal egy hosszabb szöveghez tartoznak, melyben bizonyára módosításokat foganatosítottak és csak ezzel a pár szóval vagy mondattal kell kiegészíteni. A megbízó, mint laikus érthető módon nem tudhatja, hogy az ilyen szövegrészletek számunkra nagy fejtörést okozhatnak, mivel fontos információkról nincs tudomásunk. Ilyen esetekben kérdezünk utána a szövegkörnyezetnek.

1. SZÖVEGKÖRNYEZET = HÁTTÉR

A Levélváltások, naplók, megbeszélésekről készített dokumentumok, tárgyalási jegyzőkönyvek, költségbecslések, jogi nyilatkozatok – csak, hogy néhány tipikus naponta beérkező okiratot említsünk – egy önálló, gyakran hosszabb és időnként összetettebb kommunikációs folyamat láncszemeiként jönnek létre. Igazán csak a korábbi szóbeli és írásbeli szóváltásokkal együtt lehet őket kifogástalanul megérteni. Más szóval: Csak az tudja igazán, miről is van szó, aki tudja, miről van szó … Pontosan e célból kell előre megküldeni néhány fontos információt a fordítóiroda számára, hogy a megfelelő nyelvezet kiválasztása után a lehető legtökéletesebb és részleteiben is következetes fordítás készülhessen el. De semmi pánik: Nem szükséges egy vastag mappát megküldenie az elmúlt évek összes levélváltásával és dokumentumával, néhány dokumentum általában elég számunkra, hogy betekintsünk magába az ügybe és felismerjük a célszöveghez alkalmazandó stílust, a vállalati nyelvezetet és a használt szakkifejezéseket.

2. SZÖVEGKÖRNYEZET = SZÖVEG CÉLJA

A célcsoport, ez az agyonhasznált kifejezés meghatározása is hozzátartozik a szövegkörnyezethez.

A legfontosabb kérdés:

Ki a címzett? Ki fogja olvasni a szöveget, üzenetet?

A Z generációt szólítaná meg marketing kampányával, vagy inkább az ezüstkorúakat? Nem csak a tekintetben kell módosítani a nyelvezetet, hogy tegeződés vagy magázódás forog fenn, hanem adott esetben egy teljesen más nyelvi stílus is szóba jöhet a szövegkörnyezet megismerésével. Az ‚Ezt sasold!‘ megszólítással ellátott szemüvegkampányunk valószínűleg nem igazán nyerné meg mondjuk az időskorúakat, csakúgy, mint a ‚Tisztelt Ügyfelünk!‘ a fiatalokat. Pár apró adat elegendő ahhoz, hogy kiderüljön, milyen irányban kell elindulnunk a fordítás során.

Milyen az eddigi kommunikációs irányultsága a nemeket kiemelő nyelveket illetően? Miként szeretné pozícionálni vállalkozását? Még ezek a tényezők is fontosak lehetnek a fordítók számára. Mindenképp szükséges megállapodni egy egységes formáról.

Műszaki eszközök használati utasításának fordításával bízna meg? Szívesen elvállaljuk, azonban ebben az esetben is döntő szerepe van a célközönség ismeretének: ipari felhasználók számára szól a használati utasítás, vagy laikusok számára, azaz otthoni felhasználók számára.

Mindez olyan információ, mely hozzájárul ahhoz, hogy a lefordított szöveg az olvasókból a várt hatást fejtse ki. Ezeket az információkat nem mindig lehet közvetlenül a kiinduló szövegből kinyerni, még akkor sem, ha ezt Ön, mint bennfentes úgy gondolja. Ezért kérdezünk utána a szakfordítások esetén, mert az alkalmazandó nyelvi szint, a megfelelő szemantika és a kívánt hangnem döntő a fordítás nyelvezetének megalkotásakor.

3. SZÖVEGKÖRNYEZET = OPTIKAI HATÁS

„Csak pár szót vagy sor kellene lefordítani…“ – még ilyen esetekben is szükségesek lehetnek a kiegészítő információk. Stilisztikai, nyelvtani és helyesírási szempontból nagyon fontos, hogy egy sornak címsorként, képaláírásként vagy egy felsorolás részeként kell funkcionálnia. A szöveg felépítéséből, kiemelésekből és a betűtípusból látjuk, hogyan szeretné viszont látni szövegének fordítását a megbízó. Az összefüggések és a hozzá tartozó képek nélkül nem tudhatjuk, hogy egy fejlécről, egy szlogenről vagy egy képaláírásról van-e szó. Minden képi anyag segítség lehet számunkra az optimális fordítás elkészítéséhez. Emellett fontos tudni azt is, hogy a szöveg online vagy nyomtatva kerül felhasználásra. Még ez utóbbi is befolyásolhatja a fordítás szóhasználatát és a mondattani felépítését.

4. SZÖVEGKÖRNYEZET = FOLYAMATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Végül, de nem utolsó sorban a folyamatos együttműködés is fontos faktor. Ha szükséges, készítünk jegyzeteket és listákat a fordítandó szövegekkel kapcsolatban, melyet megosztunk a megbízóval. Minden egyes új fordításnál meg kell határoznunk a szövegezést, a hangnemet és a nyelvi stílust, hogy azt egységesen és meggyőzően tudjuk visszaadni. Az apróságokat feljegyezzük, mint például egy dolgozó pozíciójának pontos megnevezését, mely a szöveg folyamán mindenhol meg kell, egyezzen, éppúgy, mint a cégnevek írásmódja. Ezek azonban sok esetben még a kiinduló szövegben sem koherensek.

Reméljük sikerült betekintést nyújtanunk a fordítók világába, és megérti, miért kérdezősködünk folyton folyvást a fordítandó szöveggel kapcsolatban. Célunk ugyanis, hogy minden tekintetben egy tökéletes szöveget adjunk vissza a kívánt nyelven, mely minden tekintetben egyezik a kiinduló szöveggel, és amivel Ön eléri kitűzött céljait.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

Mit takar az a kifejezés, hogy „jó fordítóiroda”? A jó fordítóiroda 10 kritériuma

10 kritérium annak érdekében, hogy eldönthesse, milyen fordítóirodát válasszon

Világos, önmagunkat dicsérjük: a honlapon, Facebook-on, blog formájában, és a személyes találkozás alkalmával is az érdeklődők felé. Újra és újra „jó fordítóirodának” tartjuk magunkat. De mit is jelent ez valójában? A marketingen kívül rejlik e mögött egyáltalán bármilyen tartalom?

Azt, hogy mikor jó fordítóiroda egy fordítóiroda, és Ön, mint megrendelő, miről ismerheti azt fel, alábbi cikkünkből megtudhatja.

1. Egy jó fordítóiroda meghallgatja ügyfeleit

Nem csak a szövegek és azok témakörei különbözőek: Minden fordítást igénylő ügyfél más és műs, azaz eltérő igényeik vannak.
Projektjének feldolgozása nem állhat abból, hogy a forrásszöveget némán átvesszük és az egyik fordítónak adjuk. Azt a szituációt, melynek kapcsán Ön megbízást ad, csak Ön ismeri. Minden olyan információ vagy kívánság fontos, amit bele szeretne vinni a fordításba. Nem számít, hogy úgy dönt, hosszú munkautasításokat ír, melyben aprólékosan kifejti az Ön számára fontos információkat, mint például célcsoport, szöveg felhasználása, kontextus, szöveg funkciója, vagy előnyben részesített szövegformák, vagy csak egy rövid telefonbeszélgetés során összefoglalja, mi minden az, amit mindenképp a fordításban látni szeretne, semmi esetre sem szabad ezeknek az információknak elveszniük, vissza kell őket adni a fordításban.

Egyébként ezt a szempontot tekintve jelentős mértékben különbözik egymástól a virtuális és a rendes, élő emberek által vezetett fordítóiroda. Még akkor is, ha a mesterséges intelligencia egy napon további képességekkel lesz felruházva, a digitális ügynökségek a személyes kontaktus lehetősége nélkül olyanok, mint egy élettelen postaláda. Valóságos párbeszédeket ilyen ügynökségek esetén nem lehet folytatni.

Nem csak az mutatja, hogy meghallgatjuk Önt, hogy kéréseit komolyan vesszük, hanem az is, hogy fordítási megbízásait egyénileg, személyre szabottan készítjük el.

2. Egy jó fordítóirodának valóban számít az Ön sikere

Egy fordítási megbízást többféle úton-módon lehet feldolgozni.

Egy jó fordítóiroda célja nem az, hogy a „szerződés szerinti munkavégzés” címszó alatt egy adott pénzösszegért cserébe mondatokat fordítson egy másik nyelvre. Sokkal inkább az a cél minden projekt során, hogy az ügyfél ne csak felszínesen legyen figyelembe véve és ne csak azt érezze, hogy megfelelően kiszolgálták, hanem az is, hogy mérhetően és érezhetően profitáljon a fordításból, és határozottan értéktöbbletet nyugtázhasson, azaz nyereséges legyen üzlete a fordítás által.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy fordítási projekt többet jelent, mint a szöveg puszta átültetése. Egy jó fordítóiroda adott esetben felhívja figyelmét azokra a problémákra, melyek a kulturális különbségekből származhatnak, segíti Önt a reklámszlogenek, szójátékok, és a célközönség felé való megjelenésének megvalósításában. Tanácsokat ad és velős részét képezi nemzetközi stratégiájának.

3. Egy jó fordítóiroda megéli szolgáltatásait

A munka manapság minden ágazatban a legnagyobb rugalmasságot követeli meg, és Ön nem engedheti meg magának, hogy ne csatlakozzon ehhez a versenyfutáshoz. Egy jó fordítóiroda tudja mindezt és mindig elérhető, ha Önnek szüksége van rá. A hétvégi és éjszakába nyúló sürgős megbízások elkészítése magától értetődő részét kell, hogy képezzék az ajánlatnak. A lehetetlent észrevétlenül meg kell tudni valósítani. A jó fordítóiroda, mint mindennapi munkaügyi partner, belebocsátkozik az Ön egyik alapvető feladatába azért, hogy tehermentesítse Önt teljes körű szolgáltatásával, hogy Ön üzletének legfontosabb részeire koncentrálhasson, miközben nemzetközi ügyleteit bizalmasan az ügynökségre bízza.

4. Egy jó fordítóiroda szenvedélyes, energikus és elkötelezett

A minőség nem magától áll össze. Az állandó továbbképzés nem csak egy címszó manapság, hanem a ténylegesen profizmus elengedhetetlen feltétele és annak kifejező aspektusa.

Egy jó fordítóiroda nem éri be azzal, hogy csak vár a megbízásokra, melyeket aztán mindig ugyanolyan módon dolgoz fel. A szoftvereknek és hardvereknek mindig meg kell felelniük a technika aktuális állásának, hogy Ön, mint ügyfél minden nehézség nélkül profitálhasson a fejlesztésekből és nemzetközi ügyletei kapcsán lépést tudjon tartani a rohanó világgal. 

A fordítóiroda fordítóinak listáját is állandóan bővíteni kell a legjobb fordítókkal, mivel folyton folyvást új témakörök jelennek meg, melyek a legmagasabb szintű szaktudást igénylik. A klímavédelem egyike a számtalan új gazdasági ágazatnak, mely néhány évvel ezelőtt még nem játszott központi szerepet, azonban manapság egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki. Az olyan irodák, melyek nem képesek az ilyen fejlődésekre gyorsan reagálni, nem tudják Önnek azt a megfelelő segítséget nyújtani, melyre Önnek különleges üzletágában szüksége van. Ezen információk közvetlen és aktív elsajátítása érdekében tett napi szinten történő továbbképzés a következő megbízásával kapcsolatos kulisszák mögötti, lehető legjobb előfeltételek megteremtéséhez csak akkor lehetséges, ha az ügynökség szívből és meggyőződésből éli meg hivatását.

5. Egy jó fordítóiroda ért valamelyest a nyelvekhez

Ami úgy hangzik, mint egy közhely, minden más, csak magától értetődő nem. Sok olyan ügynökség létezik, ahol a vezetőség képzettsége távol áll bármilyen nyelvi képzéstől: Üzemgazdálkodási, vagy jogi háttérrel rendelkeznek, és nem igazán tudják megérteni, mi az egyediség a nyelvekkel, kultúrákkal való munka során és a nemzetközi szinten történő üzleti gyakorlat esetében. A piacon fellelhető nagyobb ügynökségek esetén is az úgynevezett projektmenedzser inkább rendelkezik kereskedői végzettséggel, mint sem hogy a szövegkultúrában jártas volna vagy egyáltalán érdekelné.

Egy jó fordítóirodát olyan emberek vezetnek, akik tudják, mit jelent a nemzetköziesítés, valamint azt, hogy ez a folyamat milyen buktatókat rejt magában, melyekben az ügyfelek elképzelései meghiúsulhatnak. Csak az ilyen ügynökség tud Önnek igazi tanácsokat adni és az Ön projektjéhez megfelelő fordítókat kiválasztani.

6. Egy jó fordítóiroda kíméli pénztárcáját

Minden vállalkozás szeretne pénzt keresni. Azonban az ügyfelekre ész nélkül és tapintatlanul használhatatlan termékeket rátukmálni kevésbé mutat igazi elhivatottságot és emellett pénzhajhász képében tünteti fel vele magát a vállalkozás.

Egy jó fordítóiroda sohasem próbálná meg Önt olyan megbízásokra rábeszélni, amikre alapvetően nincs szüksége. Ehelyett inkább mindig konkrét tanácsokat ad és segít Önnek kideríteni, milyen szövegekre van feltétlen szüksége, és mely szövegeket elég a későbbiekben lefordíttatnia, illetve hogy szükséges-e egy szöveg teljes lefordítása, vagy van-e költségkímélőbb megoldás, vagy például meghatározza, mely nyelvekre érdemes weboldalát lefordíttatni, és a többi. Egy jó fordítóiroda megmutatja Önnek, hogy tudná fordítási költségvetését megfelelően tervezni, és mire érdemes ügyelnie fordítási megbízásainak felbecslése során.

7. Egy jó fordítóiroda minden megbízáshoz a megfelelő fordítót választja

Egy jó fordítóiroda kartotékja jó alappal rendelkezik, sokoldalú, differenciált és mindig naprakész. Annak megállapításához, hogy ki a legalkalmasabb bizonyos fordítási projektekhez, kinek mely készsége a legkiemelkedőbb, számos tényezőt kell figyelembe venni, mely nem mindig egyszerű feladat. Ennek tekintetében a többéves tapasztalat, emberismeret és a saját nyelvi képzettség központi szerepet játszik. A fordítóknak sokoldalúaknak kell lenniük, de arról is dönteni kell, mikor szükséges a csapatmunka, illetve mely esetekben játszanak fontos szerepet a demográfiai jellegzetességek: Annak a valószínűsége, hogy egy a nyugdíjkorhatár közelében járó fordító aktívan és szívesen foglalkozik a fiatalok nyelvével, nem nulla, azonban nem is túl nagy.

8. Egy jó fordítóiroda korrektül fizeti meg fordítóit

A fordítók képességeik, képesítéseik, kompetenciáik és tudásuk szerinti csoportosításuk mellett egy jó fordítóirodának gondoskodnia kell arról is, hogy az üzletág legjobbjait hosszú távra megtarthassa. A megfelelő honorárium és időbeni kifizetés fontos a tehetséges és elkötelezett dolgozók lekötésére, azokéra, akik bármikor szívesen munkába állnak szükség esetén, akik készek az extra lépések megtételére is annak érdekében, hogy a válallkozás sikeres legyen.

9. Egy jó fordítóiroda következetesen és rendszerezetten végzi munkáját

Az egységesen jó fordítási minőség sok kis mozaikdarabból áll össze. Ezen darabokból kettőt érdemes kiemelni jelentős szerepük miatt.

Ehhez a részhez tartozik, hogy projektjeit minden esetben ugyanannak a személynek kell feldolgoznia és kezelnie. Ez nem csak időben rövidíti le a megbízás kommunikációját, hanem összességében növeli meg a közös munka minőségét. Személyes kapcsolattartójának minden nap elérhetőnek kell lennie az Ön számára. Nem célravezető az állandóan cserélődő projektmenedzserek alkalmazása, akik legjobb esetben fél napig, részmunkaidőben vagy legrosszabb esetben csak gyakorlati idejük végéig állnak rendelkezésére. Ügyelnie kell arra is, hogy egy projekten belül ne bízzon meg egyszerre több szabadúszó fordítót a fordítással, illetve ne cserélgesse a fordítókat egy projekt során. Ezzel csak káoszt teremt a kommunikációban, mely minőségileg és a határidőket tekintve is veszélyezteti üzletét.

Egy a megbízások elfogadásán túlmenő központosított és hatékony projektmenedzsment szintén elengedhetetlen egy jó fordítóiroda számára.

10. Egy jó fordítóiroda informatív blogot vezet

Lehetséges, hogy ezt a pontot mellékesnek tartja. Manapság azonban hozzátartozik a marketinghez a blogolás is. Azonban az, hogy ez az ügyfelek számára fontos-e, talán csak másodlagos kérdés.

Azonban, ha egy jó fordítóirodát szeretne fordítással megbízni, nem szabad másodrangúnak tekinteni ezt a kérdést.

Amikor egy fordítóirodát bíz meg dokumentumának fordításával, ne csak azt vegye figyelembe, hogy vezet-e blogot, hanem azt is, hogy azt hogyan teszi. A blog oldal mindig naprakész kell, legyen, és felismerhető értéktöbbletet kell felmutatnia, azaz értelmes, aktuális és hosszabb távon is hasznos információval kell szolgálnia fordítási projektjei kezelésének tekintetében. A blog oldal tanúskodik a párbeszédre való nyitottságról, elkötelezettségről és az üzlet minimális követelményein túl az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásáról is.

Reméljük, hogy eme áttekintéssel praktikus és használható segítséget nyújthattunk a jövőbeni fordítási partnerének kiválasztásához. Talán már tudja is eme felsorolás által, hogy melyik fordítóirodát fogja megbízni fordítási munkával legközelebb. Esetleg megerősítettük abban, hogy új irányt vegyen eme tekintetben. Már az boldogsággal tölt el minket, ha kicsit is elegyengettük a céljaihoz vezető utat.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300