Mi az a transzkreáció? Egy újabb varázsszó csupán?

Ez az üzletág manapság sok új okos kifejezést talál ki, melyekkel aztán szívesen dobálózik is. Azt azonban nem könnyű kideríteni, hogy ezek az új szavak csak bizonyos régebbről származó szavak új köntösben, vagy valóban jövőbe mutató fejlesztések.

A fordítói ágazatban néhány éve már használatos az ígéretes ’Transzkreáció’ elnevezésű kifejezés.

Alábbiakban kifejtjük, mit is jelent ez a kifejezés.

Transzkreáció: A szó maga

Mint ahogy számtalan újonnan alkotott szó, ez a kifejezés is egy szóösszetétel, mely az angol „translation” és „creation” szavakból tevődik össze és az úgynevezett „kreatív fordítás”-t testesíti meg. Mindenekelőtt ki kell hangsúlyozni egy fontos különbséget: egyrészről a műszaki, jogi vagy orvosi szakfordítók munkája között, mely során a pontosságot és a szöveghez való hűséget előtérbe kell helyezni, másrészről a fordítási munka másik oldala között, mely esetben a fordító eltávolodhat a kiinduló szövegtől, hogy a célszöveget az olvasóközönség számára testre szabhassa.

Transzkreáció? Nem a kezdetektől fogva létezett ez a kifejezés?

Valószínűsíthető, hogy valóban nem a fordításnak egy újabb formájáról van itt szó: A jó fordítások ismérve már régebb óta az, hogy nem szóról szóra kerülnek lefordításra, minden áron követve a kiinduló szöveget, hanem a célszöveg olvasóihoz igazodik a kifejezésmódot, stílust, valamint a nyelvi és kulturális hátteret tekintve.
A definíció szerint azonban a transzkreáció ennél több: A szlogeneket, híreket, szövegeket és még a tartalmakat is a célkultúra marketing szokásaihoz igazítjuk.

A transzkreációs játszótér és a transzkreáció célja

A transzkreáció leginkább tehát akkor fontos, ha egy szöveg lényege, alapötlete, átadott információja, hangzása vagy az általa megszólítani kívánt közönség fontosabb, mint a szövegezés. Ilyen területek a reklámipar, marketing és a filmszinkronizáció. Leegyszerűsítve: A transzkreáció egy kiinduló szöveg célközönség számára a célnyelven megalkotott mása.

Tekinthető fordításnak a transzkreáció?

Egy jó fordító interkulturális kompetenciájáról és arról mutatkozik meg, hogy hajlandó magát folyamatosan képezni és a fordításai során használt nyelvek fejlődését mindig követi. Mindig tudatában kell lennie az új nyelvi trendeknek és azokat tudnia kell alkalmazni munkája során. Ebben a tekintetben egy professzionális fordítónak olyan szakértelemmel kell rendelkeznie, mely a transzkreáció megfelelő alkalmazásához szükséges.
Azonban a transzkreációs fordítók ismeretei nem merülnek ki ennyiben: Képesnek kell lennie a reklámszövegíró és a művészeti vezető minden feladatát átvállalni a célnyelvben. Ez magában foglalja a szöveg- és reklámpszichológiai ismereteket és a célnyelv kultúrájának legaktuálisabb marketinggyakorlatába történő betekintését.

A transzkreáció ígéretei és korlátai – egy kritikus pont

A transzkreáció lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megkerüljék a reklámügynökségek megbízását minden olyan célország tekintetében, melyben tevékenykedni szeretnének, ezért a nemzetközi kommunikáció tekintetében ez a terület egy áldás.
Azonban a transzkreáció egyik legfontosabb ígérete elég kényes pont is egyben: a márka üzenetének megőrzése és a reklám sikere a célkultúrában.
Megkérdőjelezendő, hogy a célnyelvi mentalitás teljesen új adaptációja mennyiben teszi lehetővé a mondanivaló megőrzését: Nem csak a márka üzenetének kifejezései vagy szójátékai ütközhetnek a célkultúra szokásaival, hanem olykor egy reklámkampány egész irányultsága alkalmatlan a formáját, tartalmát, gondolkodásmódját vagy humorát tekintve. Ilyen esetben semmit sem lehet megfeleltetni vagy lefordítani, hát még megőrizni és közvetíteni. Szükségessé válik ilyenkor egy megbeszélés vagy levélváltás a megfelelő tanácsadással egybeöltve – újraalkotás a fordítás helyett.
Másfelől, ha a márka üzenete teljesen megőrződik és a vállalat, valamint a vállalat országának mentalitása is felismerhető a reklám részeként, egyszerűen fordításról van szó. Azonban, ha transzkreációra van szükség, fontos, hogy a megbízó a lehető legpontosabban és legrészletesebben adja meg elvárásait, és ennek megfelelően akár többször is párbeszédbe elegyedjen a fordítóval vagy a fordítóirodával.

Tehát a transzkreáció nem csak egy szóösszetétel, hanem gyűjtőfogalom is egyben.

A marketingfordítások árnyalatainak és fokának sokasága tekintetében – olyan gyűjtőfogalom, amelynek kétségtelenül az a feladata, hogy a célközönségből a megfelelő hatást váltsa ki, és amely hosszú távon lehet, hogy újraértelmezi a fordító önképét is.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300