Műfordítás, könyv fordítás

A műfordítás a legspeciálisabb fordítói munka, amit el lehet képzelni. Éppúgy igényel kreativitást, mint alázatot valamint odafigyelést a forrásnyelvi szöveg tartalmi és hangulati egységére. Vissza kell adni az író stílusát, miközben a célnyelvi környezetbe kell illeszteni a mondanivalót, hogy megmaradjon a mű eredeti atmoszférája.

A műfordítás messze nem csupán annyiból áll, hogy lefordítjuk a szavakat, mondatokat. Művészi értékkel bíró tolmácsolása ez az író eredeti szándékának.

Mely szövegek fordítása műfordítás?

Műfordításról akkor beszélünk, ha irodalmi művek fordítása a cél. Nem minden műfordítás könyv fordítás és nem minden könyv fordítás műfordítás. A könyvfordítás lehet tudományos fordítás vagy egyéb szakfordítás, azonban, ha a könyv maga irodalmi műnek számít, lefordítás egyértelműen műfordítás.

Viszont nem csak a könyvek számítanak irodalmi műnek, és könyvek között is vannak eltérések. Egy novella is könyv, ahogy a kisregény vagy regény is annak számít, de a köznyelvben a különböző gyűjtemények, sőt verses kötetek is hallgatnak a „könyv” elnevezésre. Viszont lefordításuk koránt sem egyforma feladat.

A különböző műfordítások különböző műfordítókat igényelnek. A fordításnak ez az a területe, ahol szépen szólva mondhatjuk, hogy a fordítandó választja a fordítót. Már ha jó végeredményt akarunk elérni. Jól láthatjuk a különbségeket, ha olyan műveket veszünk a kezünkbe, melyeket többen is lefordítottak a nyelvünkre.

Példának tökéletes Rudyard Kipling Ha című verse, melyet többen is lefordítottak már magyarra. Többek közt Kosztolányi Dezső és Devecseri Gábor is. Ha csak e két fordítást olvassuk, láthatjuk, mennyire más a két vers, hiába ugyanaz. Elolvasva eredeti nyelven, lehet, hogy mi épp egy szintén ugyanilyen, de mégis harmadik változatot tudnánk elkészíteni.

A műfordítás nehézsége éppen ez. Verset nem lehet lefordítani. Ám mégis le kell. Hiszen hogyan ismerné meg a nyelveket nem ismerő közönség az idegennyelvű műveket? Nagyon sokat át lehet adni egy versből, ugyanakkor szükségszerűen csorbul is benne lakozó eredeti író.

A műfordítás során sokszor előfordulhat, hogy szükség van egy harmadik, közvetítő nyelvre is a munka során. Ettől válik időnként költségesebbé hosszabbá a folyamat.

Ki rendel műfordítást?

A műfordítás legnagyobb részt idegennyelvekről készül a célnyelvi közönség számára. Az nagyon ritka, mikor egy mű elkészülte után abból többnyelvű fordítást rendelnek. A műfordítás mindig „behívott” jelenség, mindig az adott célnyelv igénye hívja elő, nem úgy, mint egy webshopnál vagy egyes szakfordításoknál, ahol eleve többnyelvű igényekre készül a szöveg.

A műfordításokat tehát inkább könyvkiadók rendelik műfordítóktól és nem maguk az írók kérnek szakértő segítséget. A nagyobb kiadók saját műfordító gárdával rendelkeznek, akik általában „bedolgozóként” szabadúszó üzemmódban végzik áldásos tevékenységüket. Azonban kisebb kiadóknál gyakorta előfordul, hogy műfordítást is vállaló fordítóirodát bíznak meg kisebb köröknek terjesztett kiadványok, könyvek, művek lefordításával.

Nálunk bízhat a kreativitásban és művészi érzékben, ráadásul műfordító kollégáink csapata igen népes. Biztosan van köztük, aki rá tud hangolódni a fordíttatni kívánt műre. Legyen szó ismeretlen íróról, kezdő költőről vagy már ismert alkotóról, nálunk törődő kezekben van munkája.

Bővebb információért hívjon most: 06 30 219 9300