Címke: kontextus a fordításban

KONTEXTUS – Miért olyan fontos?

„Tudnának információval szolgálni a szövegkörnyezettel kapcsolatban?“

Ilyen kérdést gyakran intézünk megrendelőink felé, miután megküldték számunkra megbízásukat. Miért is olyan fontos a jó fordításhoz a szövegkörnyezet, azaz a kontextus ismerete és mit és értünk pontosan ez alatt? Miért megyünk ezzel minden alkalommal ügyfeleink idegeire?

A szövegkörnyezet ismerete nélkül nem születhet jó fordítás

A kontextus a fordítók számára kiemelt jelentőséggel bír. Mivel az összefüggések megértéshez, összekapcsolásához és azok a legkisebb nüanszok által történő visszaadásához elengedhetetlen a szöveg ’környezete’. Ezek által lesz a célszöveg sikeres és hatásos. Ezen szempont jelentőségét a megbízók gyakran alábecsülik. Azonban van olyan fontos, mint a megfelelő szakismeret és a stilisztikai hasonulás. Tehát a kontextus egy olyan dolog, amelyre nekünk, nyelvi szakértőknek szükségünk van, hogy a fordítási feladatokat céltudatosan tudjuk elvégezni a megrendelő legnagyobb elégedettségére. Hogy miért is van ez így, alább részletezzük.

Vagy ismerjük a szövegkörnyezetet, vagy csak találgatunk

Fordítóirodánkba gyakran érkeznek be fordításra igazán rövid szövegek. Rövid bekezdések, néha csak néhány egymást követő szó vagy egymástól elkülönített mondatok, melyek minden bizonnyal egy hosszabb szöveghez tartoznak, melyben bizonyára módosításokat foganatosítottak és csak ezzel a pár szóval vagy mondattal kell kiegészíteni. A megbízó, mint laikus érthető módon nem tudhatja, hogy az ilyen szövegrészletek számunkra nagy fejtörést okozhatnak, mivel fontos információkról nincs tudomásunk. Ilyen esetekben kérdezünk utána a szövegkörnyezetnek.

1. SZÖVEGKÖRNYEZET = HÁTTÉR

A Levélváltások, naplók, megbeszélésekről készített dokumentumok, tárgyalási jegyzőkönyvek, költségbecslések, jogi nyilatkozatok – csak, hogy néhány tipikus naponta beérkező okiratot említsünk – egy önálló, gyakran hosszabb és időnként összetettebb kommunikációs folyamat láncszemeiként jönnek létre. Igazán csak a korábbi szóbeli és írásbeli szóváltásokkal együtt lehet őket kifogástalanul megérteni. Más szóval: Csak az tudja igazán, miről is van szó, aki tudja, miről van szó … Pontosan e célból kell előre megküldeni néhány fontos információt a fordítóiroda számára, hogy a megfelelő nyelvezet kiválasztása után a lehető legtökéletesebb és részleteiben is következetes fordítás készülhessen el. De semmi pánik: Nem szükséges egy vastag mappát megküldenie az elmúlt évek összes levélváltásával és dokumentumával, néhány dokumentum általában elég számunkra, hogy betekintsünk magába az ügybe és felismerjük a célszöveghez alkalmazandó stílust, a vállalati nyelvezetet és a használt szakkifejezéseket.

2. SZÖVEGKÖRNYEZET = SZÖVEG CÉLJA

A célcsoport, ez az agyonhasznált kifejezés meghatározása is hozzátartozik a szövegkörnyezethez.

A legfontosabb kérdés:

Ki a címzett? Ki fogja olvasni a szöveget, üzenetet?

A Z generációt szólítaná meg marketing kampányával, vagy inkább az ezüstkorúakat? Nem csak a tekintetben kell módosítani a nyelvezetet, hogy tegeződés vagy magázódás forog fenn, hanem adott esetben egy teljesen más nyelvi stílus is szóba jöhet a szövegkörnyezet megismerésével. Az ‚Ezt sasold!‘ megszólítással ellátott szemüvegkampányunk valószínűleg nem igazán nyerné meg mondjuk az időskorúakat, csakúgy, mint a ‚Tisztelt Ügyfelünk!‘ a fiatalokat. Pár apró adat elegendő ahhoz, hogy kiderüljön, milyen irányban kell elindulnunk a fordítás során.

Milyen az eddigi kommunikációs irányultsága a nemeket kiemelő nyelveket illetően? Miként szeretné pozícionálni vállalkozását? Még ezek a tényezők is fontosak lehetnek a fordítók számára. Mindenképp szükséges megállapodni egy egységes formáról.

Műszaki eszközök használati utasításának fordításával bízna meg? Szívesen elvállaljuk, azonban ebben az esetben is döntő szerepe van a célközönség ismeretének: ipari felhasználók számára szól a használati utasítás, vagy laikusok számára, azaz otthoni felhasználók számára.

Mindez olyan információ, mely hozzájárul ahhoz, hogy a lefordított szöveg az olvasókból a várt hatást fejtse ki. Ezeket az információkat nem mindig lehet közvetlenül a kiinduló szövegből kinyerni, még akkor sem, ha ezt Ön, mint bennfentes úgy gondolja. Ezért kérdezünk utána a szakfordítások esetén, mert az alkalmazandó nyelvi szint, a megfelelő szemantika és a kívánt hangnem döntő a fordítás nyelvezetének megalkotásakor.

3. SZÖVEGKÖRNYEZET = OPTIKAI HATÁS

„Csak pár szót vagy sor kellene lefordítani…“ – még ilyen esetekben is szükségesek lehetnek a kiegészítő információk. Stilisztikai, nyelvtani és helyesírási szempontból nagyon fontos, hogy egy sornak címsorként, képaláírásként vagy egy felsorolás részeként kell funkcionálnia. A szöveg felépítéséből, kiemelésekből és a betűtípusból látjuk, hogyan szeretné viszont látni szövegének fordítását a megbízó. Az összefüggések és a hozzá tartozó képek nélkül nem tudhatjuk, hogy egy fejlécről, egy szlogenről vagy egy képaláírásról van-e szó. Minden képi anyag segítség lehet számunkra az optimális fordítás elkészítéséhez. Emellett fontos tudni azt is, hogy a szöveg online vagy nyomtatva kerül felhasználásra. Még ez utóbbi is befolyásolhatja a fordítás szóhasználatát és a mondattani felépítését.

4. SZÖVEGKÖRNYEZET = FOLYAMATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Végül, de nem utolsó sorban a folyamatos együttműködés is fontos faktor. Ha szükséges, készítünk jegyzeteket és listákat a fordítandó szövegekkel kapcsolatban, melyet megosztunk a megbízóval. Minden egyes új fordításnál meg kell határoznunk a szövegezést, a hangnemet és a nyelvi stílust, hogy azt egységesen és meggyőzően tudjuk visszaadni. Az apróságokat feljegyezzük, mint például egy dolgozó pozíciójának pontos megnevezését, mely a szöveg folyamán mindenhol meg kell, egyezzen, éppúgy, mint a cégnevek írásmódja. Ezek azonban sok esetben még a kiinduló szövegben sem koherensek.

Reméljük sikerült betekintést nyújtanunk a fordítók világába, és megérti, miért kérdezősködünk folyton folyvást a fordítandó szöveggel kapcsolatban. Célunk ugyanis, hogy minden tekintetben egy tökéletes szöveget adjunk vissza a kívánt nyelven, mely minden tekintetben egyezik a kiinduló szöveggel, és amivel Ön eléri kitűzött céljait.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300