Címke: professzionális fordítás

Tulajdonnevek fordítása: Ezekre kell figyelnie fordítóként

A mi miniszterelnökünket Orbán Viktornak hívják, Franciaország miniszterelnökét Emmanuel Macronnak és a Kínai Népköztársaság elnökét pedig Hszi Csin-pingnek. De várjunk egy pillanatot – nem 習近平-nek hívják a kínai miniszterelnököt? A ’Hszi Csin-ping’ csak egy magyar átírása a kínai írásjelekkel leírt névnek, mely átírás semmiképp sem egyezik meg minden országban. Az angol átírása például ’Xi Jinping’. Mi mindenre kell egy fordítónak figyelnie a tulajdonnevek fordításánál?

A tulajdonnevek fordítása ugyanis nem olyan egyszerű és még országon belül sem feltétlenül egységes. A fordítók számára ez különösen nehéz helyzetet idézhet elő. A nehézség ugyanis nem csak magában a névben rejlik, hanem az ahhoz társuló esetleges címekben vagy tisztségekben.

A tulajdonnevek fordítása során felmerülő nehézségek

A valós vagy fiktív személyek, a városok vagy országok nevei többnyire csak egy bizonyos nyelven és régióban keletkeznek. A világon nem mindenhol használják ugyanazokat az írásjeleket, és a hangzók és a hanglejtés is különbözik helytől függően.

Például a ’Péter’ keresztnevet sem írjuk ugyanúgy, mint az angolok, és a név kiejtése is jelentősen eltér a két nyelvben. A franciáknál ugyanez a név ’Pierre’-ként jelenik meg, Olaszországban ’Pietro’-ként, a szláv nyelvekben ’Piotr’-ként és a skandináv országokban a ’Peer’ vagy a ’Pär’ neveknek lehet megfeleltetni a magyar ’Péter’-t. Ezzel szemben a fiktív ’Pán Péter’ már a legtöbb nyelvben egyformán jelenik meg ’Peter Pan’-ként, és nem fordítják le például ’Piotr Pan’-ra. Erről azonban a fordító dönt.

Akadnak azonban regények, melyekben a tulajdonneveket az adott nyelvre lefordítottak vagy lefordítanak. Olykor egyetemlegesen az egész könyvben, más esetben azonban csak bizonyos tulajdonneveket fordítanak le. Ez manapság a szórakoztató irodalomra jellemző inkább, mint például a fantasy – vagy a sci-fi történetekre. Az ilyen művekben megalkotott szereplők és helyek nevei nagyon szemléletesek és beszédesek, ezért ezeket mindenképp érdemes az adott nyelvre lefordítani, hogy visszaadja a szó azt, amit a forrásnyelven is nyújt az olvasónak. A számítógépes játékoknak is vannak magyarításai, melyekben adott esetben az összes tulajdonnevet lefordították azok számára, akik nem ismerik a nyelvet, vagy magyarul szeretnének játszani ezekkel a játékokkal.

Tulajdonnevek fordítása: Szó szerint fordítsunk, vagy inkább a kiejtést tartsuk szem előtt?

A tulajdonnevek sikeres fordítása esetén a jelentés mellett a hangzás is döntő szereppel bír. A ’Hszi Csin-ping’ átírás a kiejtés szerint alakult ki, nem pedig a jelentés alapján. A nálunk használt betűkészlet bizonyos betűi azonban más nyelvekben nem szerepelnek, ezért is írják például angolul a kínai miniszterelnököt ’Xi Jinping” formában. Azonban kínai – és sok más nyelvben használt – tulajdonneveknek jelentése is van, mely azonban az átírás során teljesen elveszik.

Amikor például a kínaiak egy idegen nyelvet tanulnak, saját nevüket általában lefordítják az adott nyelvre. Ez nem csak a nyelvtanulást segíti, hanem például leegyszerűsíti a kommunikációt, amikor is a másik nyelv beszélői megszólítanák őt, mivel a nevük kínai kiejtése és nevük jelentése egy kínaiul nem beszélő személy számára ismeretlen lehet. Ezt általában úgy teszik, hogy az eredeti kínai nevüket annak hangzása alapján írják le az adott nyelven. Akad olyan eset is azonban, amikor nevük jelentését fordítják le az adott idegen nyelvre, és azt használják keresztnévként. Tehát amikor egy olyan kínai személlyel találkozunk, akit mondjuk Viviennek hívnak, egy ilyen saját maga által választott névről van szó, mely nem az eredeti kínai neve az illetőnek.

Ugyanígy az orosz nevek esetén is szükség volt egy megoldásra a cirill betűs írásrendszer miatt. Az orosz személyneveket is minden esetben a kiejtés szerinti írásmódban használjuk magyarul, így például a ’Tánya’, ’Tatjána’, ’Katyerina’.

A földrajzi nevek fordítása

Akad, amikor nem csak a személyneveket kell lefordítani: Ha rápillantunk a térképre, már első pillantásra is tudnánk mutatni olyan országneveket vagy városneveket, melyeket magyarra fordítva használunk. Például az ’Amerikai Egyesült Államok’ vagy ’Szváziföld’ is ilyen, melyeknél tisztán látszik, hogy az eredeti ország nevének magyar fordításai. Az ilyen földrajzi nevek már évtizedek óta használatban vannak, mindenki így ismeri és használja őket, ezért a fordítóknak is érdemes ezeket magyarul használni a fordítások során.

Bonyolultabb a helyzet akkor, amikor bizonyos helyneveket átneveznek, vagy bizonyos városnevek, folyónevek vagy régiók a középpontba kerülnek valaminek az okán. Ilyen esetekben eltarthat egy ideig, amíg egy egységes elnevezés végérvényesen érvényesülne. Ez leginkább a konfliktusövezeteket és válsággal sújtott területeket érinti, valamint az utóbbi időkben az arab írásjelekkel ellátott földrajzi területek tekintetében volt releváns.

Szabad a tulajdonneveket fordítani?

A tulajdonnevek fordításának kérdése egy elég kényes téma. A végső döntést több tényező is befolyásolja:

A más írásrendszerrel írt tulajdonnevek esetén a fordítás a kiejtés szempontjából célszerű lehet. Egy oroszul nem beszélő ember a ’Владимир Путин’ névvel ebben a formában nem nagyon tud mit kezdeni, azonban a ’Vlagyimir Putyin’ írásképhez azonnal hozzá tudják társítani a személyt magát.

Éppenséggel pont az irodalmi művekben vitatott a tulajdonnevek fordítása. A klasszikus eset az, hogy ha egy bizonyos tulajdonnévnek létezik magyar megfelelője, akkor azt egyszerűen fordítsuk le, azonban akadnak fordítók, akik úgy tartják, hogy a tulajdonneveket – mindegy, hogy személynévről vagy utcanévről van szó – meghagyják eredeti formájukban, hogy az olvasó számára meghagyják az eredeti színteret, környezetet. Ha egy ismeretlen kifejezés merül fel, a fordítónak lehetősége van megjegyzést írni az adott szóhoz akár zárójelben, akár lábjegyzetként.

Ami azonban az irodalmi művekben lehetséges és adott esetben észszerű is, nem minden más szövegfajtánál elfogadott. Amennyiben cégnévről vagy intézménynévről van szó a fordítandó szövegben, a fordítónak másképp kell eljárnia ezek fordításánál, mint személynevek esetén. Ezért általában a tulajdonneveket is felszámíthatja a fordító a fordítás során, akkor is, ha azokat meghagyta a forrásnyelven, mivel a forrásnyelven íródott tulajdonnevek toldalékolásával is van munka.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300

KONTEXTUS – Miért olyan fontos?

„Tudnának információval szolgálni a szövegkörnyezettel kapcsolatban?“

Ilyen kérdést gyakran intézünk megrendelőink felé, miután megküldték számunkra megbízásukat. Miért is olyan fontos a jó fordításhoz a szövegkörnyezet, azaz a kontextus ismerete és mit és értünk pontosan ez alatt? Miért megyünk ezzel minden alkalommal ügyfeleink idegeire?

A szövegkörnyezet ismerete nélkül nem születhet jó fordítás

A kontextus a fordítók számára kiemelt jelentőséggel bír. Mivel az összefüggések megértéshez, összekapcsolásához és azok a legkisebb nüanszok által történő visszaadásához elengedhetetlen a szöveg ’környezete’. Ezek által lesz a célszöveg sikeres és hatásos. Ezen szempont jelentőségét a megbízók gyakran alábecsülik. Azonban van olyan fontos, mint a megfelelő szakismeret és a stilisztikai hasonulás. Tehát a kontextus egy olyan dolog, amelyre nekünk, nyelvi szakértőknek szükségünk van, hogy a fordítási feladatokat céltudatosan tudjuk elvégezni a megrendelő legnagyobb elégedettségére. Hogy miért is van ez így, alább részletezzük.

Vagy ismerjük a szövegkörnyezetet, vagy csak találgatunk

Fordítóirodánkba gyakran érkeznek be fordításra igazán rövid szövegek. Rövid bekezdések, néha csak néhány egymást követő szó vagy egymástól elkülönített mondatok, melyek minden bizonnyal egy hosszabb szöveghez tartoznak, melyben bizonyára módosításokat foganatosítottak és csak ezzel a pár szóval vagy mondattal kell kiegészíteni. A megbízó, mint laikus érthető módon nem tudhatja, hogy az ilyen szövegrészletek számunkra nagy fejtörést okozhatnak, mivel fontos információkról nincs tudomásunk. Ilyen esetekben kérdezünk utána a szövegkörnyezetnek.

1. SZÖVEGKÖRNYEZET = HÁTTÉR

A Levélváltások, naplók, megbeszélésekről készített dokumentumok, tárgyalási jegyzőkönyvek, költségbecslések, jogi nyilatkozatok – csak, hogy néhány tipikus naponta beérkező okiratot említsünk – egy önálló, gyakran hosszabb és időnként összetettebb kommunikációs folyamat láncszemeiként jönnek létre. Igazán csak a korábbi szóbeli és írásbeli szóváltásokkal együtt lehet őket kifogástalanul megérteni. Más szóval: Csak az tudja igazán, miről is van szó, aki tudja, miről van szó … Pontosan e célból kell előre megküldeni néhány fontos információt a fordítóiroda számára, hogy a megfelelő nyelvezet kiválasztása után a lehető legtökéletesebb és részleteiben is következetes fordítás készülhessen el. De semmi pánik: Nem szükséges egy vastag mappát megküldenie az elmúlt évek összes levélváltásával és dokumentumával, néhány dokumentum általában elég számunkra, hogy betekintsünk magába az ügybe és felismerjük a célszöveghez alkalmazandó stílust, a vállalati nyelvezetet és a használt szakkifejezéseket.

2. SZÖVEGKÖRNYEZET = SZÖVEG CÉLJA

A célcsoport, ez az agyonhasznált kifejezés meghatározása is hozzátartozik a szövegkörnyezethez.

A legfontosabb kérdés:

Ki a címzett? Ki fogja olvasni a szöveget, üzenetet?

A Z generációt szólítaná meg marketing kampányával, vagy inkább az ezüstkorúakat? Nem csak a tekintetben kell módosítani a nyelvezetet, hogy tegeződés vagy magázódás forog fenn, hanem adott esetben egy teljesen más nyelvi stílus is szóba jöhet a szövegkörnyezet megismerésével. Az ‚Ezt sasold!‘ megszólítással ellátott szemüvegkampányunk valószínűleg nem igazán nyerné meg mondjuk az időskorúakat, csakúgy, mint a ‚Tisztelt Ügyfelünk!‘ a fiatalokat. Pár apró adat elegendő ahhoz, hogy kiderüljön, milyen irányban kell elindulnunk a fordítás során.

Milyen az eddigi kommunikációs irányultsága a nemeket kiemelő nyelveket illetően? Miként szeretné pozícionálni vállalkozását? Még ezek a tényezők is fontosak lehetnek a fordítók számára. Mindenképp szükséges megállapodni egy egységes formáról.

Műszaki eszközök használati utasításának fordításával bízna meg? Szívesen elvállaljuk, azonban ebben az esetben is döntő szerepe van a célközönség ismeretének: ipari felhasználók számára szól a használati utasítás, vagy laikusok számára, azaz otthoni felhasználók számára.

Mindez olyan információ, mely hozzájárul ahhoz, hogy a lefordított szöveg az olvasókból a várt hatást fejtse ki. Ezeket az információkat nem mindig lehet közvetlenül a kiinduló szövegből kinyerni, még akkor sem, ha ezt Ön, mint bennfentes úgy gondolja. Ezért kérdezünk utána a szakfordítások esetén, mert az alkalmazandó nyelvi szint, a megfelelő szemantika és a kívánt hangnem döntő a fordítás nyelvezetének megalkotásakor.

3. SZÖVEGKÖRNYEZET = OPTIKAI HATÁS

„Csak pár szót vagy sor kellene lefordítani…“ – még ilyen esetekben is szükségesek lehetnek a kiegészítő információk. Stilisztikai, nyelvtani és helyesírási szempontból nagyon fontos, hogy egy sornak címsorként, képaláírásként vagy egy felsorolás részeként kell funkcionálnia. A szöveg felépítéséből, kiemelésekből és a betűtípusból látjuk, hogyan szeretné viszont látni szövegének fordítását a megbízó. Az összefüggések és a hozzá tartozó képek nélkül nem tudhatjuk, hogy egy fejlécről, egy szlogenről vagy egy képaláírásról van-e szó. Minden képi anyag segítség lehet számunkra az optimális fordítás elkészítéséhez. Emellett fontos tudni azt is, hogy a szöveg online vagy nyomtatva kerül felhasználásra. Még ez utóbbi is befolyásolhatja a fordítás szóhasználatát és a mondattani felépítését.

4. SZÖVEGKÖRNYEZET = FOLYAMATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Végül, de nem utolsó sorban a folyamatos együttműködés is fontos faktor. Ha szükséges, készítünk jegyzeteket és listákat a fordítandó szövegekkel kapcsolatban, melyet megosztunk a megbízóval. Minden egyes új fordításnál meg kell határoznunk a szövegezést, a hangnemet és a nyelvi stílust, hogy azt egységesen és meggyőzően tudjuk visszaadni. Az apróságokat feljegyezzük, mint például egy dolgozó pozíciójának pontos megnevezését, mely a szöveg folyamán mindenhol meg kell, egyezzen, éppúgy, mint a cégnevek írásmódja. Ezek azonban sok esetben még a kiinduló szövegben sem koherensek.

Reméljük sikerült betekintést nyújtanunk a fordítók világába, és megérti, miért kérdezősködünk folyton folyvást a fordítandó szöveggel kapcsolatban. Célunk ugyanis, hogy minden tekintetben egy tökéletes szöveget adjunk vissza a kívánt nyelven, mely minden tekintetben egyezik a kiinduló szöveggel, és amivel Ön eléri kitűzött céljait.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300