Címke: gyors fordítás

Mit takar az a kifejezés, hogy „jó fordítóiroda”? A jó fordítóiroda 10 kritériuma

10 kritérium annak érdekében, hogy eldönthesse, milyen fordítóirodát válasszon

Világos, önmagunkat dicsérjük: a honlapon, Facebook-on, blog formájában, és a személyes találkozás alkalmával is az érdeklődők felé. Újra és újra „jó fordítóirodának” tartjuk magunkat. De mit is jelent ez valójában? A marketingen kívül rejlik e mögött egyáltalán bármilyen tartalom?

Azt, hogy mikor jó fordítóiroda egy fordítóiroda, és Ön, mint megrendelő, miről ismerheti azt fel, alábbi cikkünkből megtudhatja.

1. Egy jó fordítóiroda meghallgatja ügyfeleit

Nem csak a szövegek és azok témakörei különbözőek: Minden fordítást igénylő ügyfél más és műs, azaz eltérő igényeik vannak.
Projektjének feldolgozása nem állhat abból, hogy a forrásszöveget némán átvesszük és az egyik fordítónak adjuk. Azt a szituációt, melynek kapcsán Ön megbízást ad, csak Ön ismeri. Minden olyan információ vagy kívánság fontos, amit bele szeretne vinni a fordításba. Nem számít, hogy úgy dönt, hosszú munkautasításokat ír, melyben aprólékosan kifejti az Ön számára fontos információkat, mint például célcsoport, szöveg felhasználása, kontextus, szöveg funkciója, vagy előnyben részesített szövegformák, vagy csak egy rövid telefonbeszélgetés során összefoglalja, mi minden az, amit mindenképp a fordításban látni szeretne, semmi esetre sem szabad ezeknek az információknak elveszniük, vissza kell őket adni a fordításban.

Egyébként ezt a szempontot tekintve jelentős mértékben különbözik egymástól a virtuális és a rendes, élő emberek által vezetett fordítóiroda. Még akkor is, ha a mesterséges intelligencia egy napon további képességekkel lesz felruházva, a digitális ügynökségek a személyes kontaktus lehetősége nélkül olyanok, mint egy élettelen postaláda. Valóságos párbeszédeket ilyen ügynökségek esetén nem lehet folytatni.

Nem csak az mutatja, hogy meghallgatjuk Önt, hogy kéréseit komolyan vesszük, hanem az is, hogy fordítási megbízásait egyénileg, személyre szabottan készítjük el.

2. Egy jó fordítóirodának valóban számít az Ön sikere

Egy fordítási megbízást többféle úton-módon lehet feldolgozni.

Egy jó fordítóiroda célja nem az, hogy a „szerződés szerinti munkavégzés” címszó alatt egy adott pénzösszegért cserébe mondatokat fordítson egy másik nyelvre. Sokkal inkább az a cél minden projekt során, hogy az ügyfél ne csak felszínesen legyen figyelembe véve és ne csak azt érezze, hogy megfelelően kiszolgálták, hanem az is, hogy mérhetően és érezhetően profitáljon a fordításból, és határozottan értéktöbbletet nyugtázhasson, azaz nyereséges legyen üzlete a fordítás által.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy fordítási projekt többet jelent, mint a szöveg puszta átültetése. Egy jó fordítóiroda adott esetben felhívja figyelmét azokra a problémákra, melyek a kulturális különbségekből származhatnak, segíti Önt a reklámszlogenek, szójátékok, és a célközönség felé való megjelenésének megvalósításában. Tanácsokat ad és velős részét képezi nemzetközi stratégiájának.

3. Egy jó fordítóiroda megéli szolgáltatásait

A munka manapság minden ágazatban a legnagyobb rugalmasságot követeli meg, és Ön nem engedheti meg magának, hogy ne csatlakozzon ehhez a versenyfutáshoz. Egy jó fordítóiroda tudja mindezt és mindig elérhető, ha Önnek szüksége van rá. A hétvégi és éjszakába nyúló sürgős megbízások elkészítése magától értetődő részét kell, hogy képezzék az ajánlatnak. A lehetetlent észrevétlenül meg kell tudni valósítani. A jó fordítóiroda, mint mindennapi munkaügyi partner, belebocsátkozik az Ön egyik alapvető feladatába azért, hogy tehermentesítse Önt teljes körű szolgáltatásával, hogy Ön üzletének legfontosabb részeire koncentrálhasson, miközben nemzetközi ügyleteit bizalmasan az ügynökségre bízza.

4. Egy jó fordítóiroda szenvedélyes, energikus és elkötelezett

A minőség nem magától áll össze. Az állandó továbbképzés nem csak egy címszó manapság, hanem a ténylegesen profizmus elengedhetetlen feltétele és annak kifejező aspektusa.

Egy jó fordítóiroda nem éri be azzal, hogy csak vár a megbízásokra, melyeket aztán mindig ugyanolyan módon dolgoz fel. A szoftvereknek és hardvereknek mindig meg kell felelniük a technika aktuális állásának, hogy Ön, mint ügyfél minden nehézség nélkül profitálhasson a fejlesztésekből és nemzetközi ügyletei kapcsán lépést tudjon tartani a rohanó világgal. 

A fordítóiroda fordítóinak listáját is állandóan bővíteni kell a legjobb fordítókkal, mivel folyton folyvást új témakörök jelennek meg, melyek a legmagasabb szintű szaktudást igénylik. A klímavédelem egyike a számtalan új gazdasági ágazatnak, mely néhány évvel ezelőtt még nem játszott központi szerepet, azonban manapság egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki. Az olyan irodák, melyek nem képesek az ilyen fejlődésekre gyorsan reagálni, nem tudják Önnek azt a megfelelő segítséget nyújtani, melyre Önnek különleges üzletágában szüksége van. Ezen információk közvetlen és aktív elsajátítása érdekében tett napi szinten történő továbbképzés a következő megbízásával kapcsolatos kulisszák mögötti, lehető legjobb előfeltételek megteremtéséhez csak akkor lehetséges, ha az ügynökség szívből és meggyőződésből éli meg hivatását.

5. Egy jó fordítóiroda ért valamelyest a nyelvekhez

Ami úgy hangzik, mint egy közhely, minden más, csak magától értetődő nem. Sok olyan ügynökség létezik, ahol a vezetőség képzettsége távol áll bármilyen nyelvi képzéstől: Üzemgazdálkodási, vagy jogi háttérrel rendelkeznek, és nem igazán tudják megérteni, mi az egyediség a nyelvekkel, kultúrákkal való munka során és a nemzetközi szinten történő üzleti gyakorlat esetében. A piacon fellelhető nagyobb ügynökségek esetén is az úgynevezett projektmenedzser inkább rendelkezik kereskedői végzettséggel, mint sem hogy a szövegkultúrában jártas volna vagy egyáltalán érdekelné.

Egy jó fordítóirodát olyan emberek vezetnek, akik tudják, mit jelent a nemzetköziesítés, valamint azt, hogy ez a folyamat milyen buktatókat rejt magában, melyekben az ügyfelek elképzelései meghiúsulhatnak. Csak az ilyen ügynökség tud Önnek igazi tanácsokat adni és az Ön projektjéhez megfelelő fordítókat kiválasztani.

6. Egy jó fordítóiroda kíméli pénztárcáját

Minden vállalkozás szeretne pénzt keresni. Azonban az ügyfelekre ész nélkül és tapintatlanul használhatatlan termékeket rátukmálni kevésbé mutat igazi elhivatottságot és emellett pénzhajhász képében tünteti fel vele magát a vállalkozás.

Egy jó fordítóiroda sohasem próbálná meg Önt olyan megbízásokra rábeszélni, amikre alapvetően nincs szüksége. Ehelyett inkább mindig konkrét tanácsokat ad és segít Önnek kideríteni, milyen szövegekre van feltétlen szüksége, és mely szövegeket elég a későbbiekben lefordíttatnia, illetve hogy szükséges-e egy szöveg teljes lefordítása, vagy van-e költségkímélőbb megoldás, vagy például meghatározza, mely nyelvekre érdemes weboldalát lefordíttatni, és a többi. Egy jó fordítóiroda megmutatja Önnek, hogy tudná fordítási költségvetését megfelelően tervezni, és mire érdemes ügyelnie fordítási megbízásainak felbecslése során.

7. Egy jó fordítóiroda minden megbízáshoz a megfelelő fordítót választja

Egy jó fordítóiroda kartotékja jó alappal rendelkezik, sokoldalú, differenciált és mindig naprakész. Annak megállapításához, hogy ki a legalkalmasabb bizonyos fordítási projektekhez, kinek mely készsége a legkiemelkedőbb, számos tényezőt kell figyelembe venni, mely nem mindig egyszerű feladat. Ennek tekintetében a többéves tapasztalat, emberismeret és a saját nyelvi képzettség központi szerepet játszik. A fordítóknak sokoldalúaknak kell lenniük, de arról is dönteni kell, mikor szükséges a csapatmunka, illetve mely esetekben játszanak fontos szerepet a demográfiai jellegzetességek: Annak a valószínűsége, hogy egy a nyugdíjkorhatár közelében járó fordító aktívan és szívesen foglalkozik a fiatalok nyelvével, nem nulla, azonban nem is túl nagy.

8. Egy jó fordítóiroda korrektül fizeti meg fordítóit

A fordítók képességeik, képesítéseik, kompetenciáik és tudásuk szerinti csoportosításuk mellett egy jó fordítóirodának gondoskodnia kell arról is, hogy az üzletág legjobbjait hosszú távra megtarthassa. A megfelelő honorárium és időbeni kifizetés fontos a tehetséges és elkötelezett dolgozók lekötésére, azokéra, akik bármikor szívesen munkába állnak szükség esetén, akik készek az extra lépések megtételére is annak érdekében, hogy a válallkozás sikeres legyen.

9. Egy jó fordítóiroda következetesen és rendszerezetten végzi munkáját

Az egységesen jó fordítási minőség sok kis mozaikdarabból áll össze. Ezen darabokból kettőt érdemes kiemelni jelentős szerepük miatt.

Ehhez a részhez tartozik, hogy projektjeit minden esetben ugyanannak a személynek kell feldolgoznia és kezelnie. Ez nem csak időben rövidíti le a megbízás kommunikációját, hanem összességében növeli meg a közös munka minőségét. Személyes kapcsolattartójának minden nap elérhetőnek kell lennie az Ön számára. Nem célravezető az állandóan cserélődő projektmenedzserek alkalmazása, akik legjobb esetben fél napig, részmunkaidőben vagy legrosszabb esetben csak gyakorlati idejük végéig állnak rendelkezésére. Ügyelnie kell arra is, hogy egy projekten belül ne bízzon meg egyszerre több szabadúszó fordítót a fordítással, illetve ne cserélgesse a fordítókat egy projekt során. Ezzel csak káoszt teremt a kommunikációban, mely minőségileg és a határidőket tekintve is veszélyezteti üzletét.

Egy a megbízások elfogadásán túlmenő központosított és hatékony projektmenedzsment szintén elengedhetetlen egy jó fordítóiroda számára.

10. Egy jó fordítóiroda informatív blogot vezet

Lehetséges, hogy ezt a pontot mellékesnek tartja. Manapság azonban hozzátartozik a marketinghez a blogolás is. Azonban az, hogy ez az ügyfelek számára fontos-e, talán csak másodlagos kérdés.

Azonban, ha egy jó fordítóirodát szeretne fordítással megbízni, nem szabad másodrangúnak tekinteni ezt a kérdést.

Amikor egy fordítóirodát bíz meg dokumentumának fordításával, ne csak azt vegye figyelembe, hogy vezet-e blogot, hanem azt is, hogy azt hogyan teszi. A blog oldal mindig naprakész kell, legyen, és felismerhető értéktöbbletet kell felmutatnia, azaz értelmes, aktuális és hosszabb távon is hasznos információval kell szolgálnia fordítási projektjei kezelésének tekintetében. A blog oldal tanúskodik a párbeszédre való nyitottságról, elkötelezettségről és az üzlet minimális követelményein túl az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásáról is.

Reméljük, hogy eme áttekintéssel praktikus és használható segítséget nyújthattunk a jövőbeni fordítási partnerének kiválasztásához. Talán már tudja is eme felsorolás által, hogy melyik fordítóirodát fogja megbízni fordítási munkával legközelebb. Esetleg megerősítettük abban, hogy új irányt vegyen eme tekintetben. Már az boldogsággal tölt el minket, ha kicsit is elegyengettük a céljaihoz vezető utat.

Bármilyen fordítás kapcsán keresse a Bilingua fordítóirodát bátran!

Amiben tudunk, szívesen segítünk!

Hívjon most: +36 30 219 9300